Mastergradsstipend: Språk i grunnopplæringa (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om forvaltningen av språklig mangfold i grunnopplæringen. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke. 

Det er særlig to temaer Språkrådet er interessert i å få belyst:

  1. Forvaltning av flerspråklighet i grunnskolen
  2. Forvaltning av skriftspråksnormer i grunnskolen (bokmål/nynorsk)

Oppgaver om det første temaet kan med fordel ta utgangspunkt i datamaterialet fra Språkrådets undersøkelse «Rom for språk?». Her finner du rapporten.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september 2016. Søknaden må merkes «Språk i grunnopplæringen». Send søknaden med brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Kristin Solbjør (tlf. 977 69 814)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.04.2016 | Oppdatert:21.01.2021