Høyringssvar om framlegg til rettskrivingsendringar

Avsendar Høyringssvar
Bokmålsforbundet Last ned
Brønnøysundregistera (ingen merknader) Last ned
Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Last ned
Erik Bråthen Solem Last ned
Erlend Trones Last ned
Fagmiljøet i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Bergen Last ned
Frank Andreas Egge Last ned
Ingrid Sørseth Last ned
Josefine Øvregård Last ned
Justis- og beredskapsdepartementet (ingen merknader) Last ned
Landslaget for språklig samling Last ned
Lars S. Vikør Last ned
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget Last ned
Noregs Mållag Last ned
Norskt Måldyrkingslag Last ned
NTB Arkitekst Last ned
Nynorsk kultursentrum (ingen merknader) Last ned
Peder Nicolai Lea Reime Last ned
Samferdselsdepartementet (ingen merknader) Last ned
Stian Myklebust Eiksund Last ned
Tilsette ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder Last ned

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.03.2023 | Oppdatert:15.05.2023