Hvordan kan man styrke norsk tegnspråk for å nå det offentlige språkpolitiske målet?

For å nå det språkpolitiske målet vil vi anbefale å styrke tegnspråkarenaer ved å samle tegnspråklige hørselshemmede barn og voksne med norsk tegnspråk som førstespråk.

Dette er et språkstyrkingstiltak som ikke må forveksles med segregering. Tilgangen til voksne med tegnspråkkompetanse på førstespråksnivå og andre fagpersoner med høy tegnspråkkompetanse må sikres og økes. Ved at tegnspråklige voksne og barn samles i et miljø slik at et språkbad blir mulig, vil barna sikres et naturlig utviklet og spontant språk slik andre barn får sitt språk utviklet. Kulturkompetanse tilføres og kunnskap om tegnspråk og døves historie bygges opp tidligst mulig. På denne måten vil en også sikre den intergenerasjonelle overføringen slik at norsk tegnspråk overføres til nye generasjoner.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2017 | Oppdatert:14.01.2021