Hvor mange tegnspråklige finnes i Norge?

I følge Språkmeldingen (St.meld. nr. 35 (2007—2008)) finnes rundt 16 500 tegnspråklige i Norge. Av disse er ca 5000 hørselshemmede og døve, mens 10 000 er hørende tegnspråklige som er i familie med eller er venner med døve og hørselshemmede. I tillegg er det rundt 1500 fagfolk som bruker tegnspråk i yrket sitt. Norsk tegnspråk er med andre ord et nokså stort minoritetsspråk i Norge.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter