Hvor mange snakker norsk tegnspråk?

Det har vi ikke nøyaktige tall på, men ifølge et anslag fra Norges Døveforbund finnes det ca. 16 500 tegnspråkbrukere i Norge, mens Døvekirken oppgir 25 000. Blant disse finner vi både døve, tunghørte og hørende. Norsk tegnspråk er dermed et stort minoritetsspråk i Norge.

Hørende tegnspråkbrukere kan for eksempel være barn av tegnspråklige foreldre eller personer som av andre private eller yrkesmessige grunner har tilegnet seg tegnspråk. Dersom man er døv eller hørselshemmet, er det bare tegnspråk som kan tilegnes naturlig, lett og uanstrengt. Siden hørselen er nedsatt, er tilgangen til norsk talespråk redusert. Dette gjelder også mange som hører godt nok til å tilegne seg talespråk spontant. En liten hørselshemming kan være nok til at man faller utenfor i sosiale sammenhenger som er basert på et talespråk. Det fremste trekket ved en persons tilhørighet til tegnspråksamfunnet i Norge er at personen har norsk tegnspråk som førstespråk eller snakker det jevnlig.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2015 | Oppdatert:03.01.2022