Hvor mange snakker norsk tegnspråk?

Det vet vi ikke eksakt, men et anslag fra Norges Døveforbund sier at det finnes ca. 16 500 brukere av norsk tegnspråk. Blant disse er det både døve, tunghørte og hørende. Det er således et stort minoritetsspråk i Norge.

De hørende tegnspråkbrukerne kan være barn av tegnspråklige foreldre eller personer som av andre private eller yrkesmessige grunner har tilegnet seg tegnspråk. Dersom en er døv eller tunghørt, er det bare tegnspråk som kan tilegnes naturlig, lett og uanstrengt. Siden hørselen er dårlig, er tilgangen til norsk talespråk redusert. Dette gjelder også mange som hører godt nok til å tilegne seg talespråk spontant, og som har lite påfallende uttale. En liten hørselshemming kan være nok til å falle utenfor i sosiale sammenhenger som er basert på talespråk. Det fremste trekket ved en persons tilhørighet til tegnspråksamfunnet i Norge er at en har norsk tegnspråk som førstespråk eller snakker det jevnlig.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter