I-målet ut av rettskrivinga?

(29.6.10) Rettskrivingsnemnda har samrøystes gått inn for at i-målet (døme: soli, husi) skal takast ut av nynorsk rettskriving. Samstundes har nemnda gått inn for at det ikkje lenger skal vera mogleg å skriva bare og og mye i nynorsk. Desse og andre vedtak kan du lesa om i referatet frå nemndmøtet 8.–9. juni.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter