Grunnlagsdokument

Det viktigaste grunnlagsdokumentet for rettskrivingsnemnda var utgreiinga som vart laga i 2002, Nynorskrettskrivinga.

Nemnda nytta òg Det nynorske tekstkorpuset, Ordbanken og databasen til Norsk Ordbok ved Universitetet i Oslo.

Dessutan hadde nemnda kontakt med institusjonar som bruker nynorsk, og tok imot innspel frå interesserte brukarar gjennom diskusjonsforumet Nynorsk 2011.


Sist oppdatert 4. desember 2012

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter