Grunnlagsdokument

Det viktigaste grunnlagsdokumentet for rettskrivingsnemnda var utgreiinga som vart laga i 2002, Nynorskrettskrivinga.

Nemnda nytta òg Det nynorske tekstkorpuset, Ordbanken og databasen til Norsk Ordbok ved Universitetet i Oslo.

Dessutan hadde nemnda kontakt med institusjonar som bruker nynorsk, og tok imot innspel frå interesserte brukarar gjennom diskusjonsforumet www.nynorsk2011.org.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.01.2010 | Oppdatert:18.03.2022