Nynorskrettskrivinga – punktgranskingar 1999–2002

Vi gjer merksam på at dokumenta er manuskript, og at ikkje alle har vore språkvaska.

  • Trine Gedde-Dahl: Undersøking av ymse ord- og bøyingsformer i norsk talemål hausten 1999
    [pdf] 
  • Aud Søyland: Typar feil i nynorsk [pdf] 
  • Åse Wetås: Korleis opplever brukarane normsituasjonen i nynorsk? [pdf]
  • Åse Wetås: Undersøking av formbruken i ulike typar publisert materiale på nynorsk [pdf] 
  • Åse Wetås: Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk [pdf]
  • Åse Wetås: Undersøking av rettepraksisen i skolen, i avisene og i forlaga [pdf]

1. november 2002

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.08.2004 | Oppdatert:14.01.2021