Moltke Moe: Retskrivning og folkedannelse. 1900

TittelsideRetskrivning og folkedannelse av Moltke Moe. Kristiania. Jakob Dybwads Forlag 1900


Om forfatteren

(Ingebret) Moltke Moe (1859–1913). Født i Krødsherad, sønn av Jørgen Moe. Folklorist. 1886 professor ved Universitetet i Kristiania i folkemål med plikt til å forelese i folkeminne. 1899 professor i folketradisjon og mellomalderlitteratur. Arbeidde for tilnærming mellom riksmål og landsmål og gav i den sammenheng blant annet ut «Retskrivning og folkedannelse» (1900), «Norsk og dansk sprogdrakt» (1906) og artikkelen «Nationalitet og kultur» (Samtiden 1909). Var en av mennene bak 1907-reformen.

Skrevet om Moltke Moe

«Likesom ingen har bidradd mer til at klargjøre sprogstridens natur og væsen, saaledes var heller ingen ifølge hele sit temperament mere skikket til at mildne dens form end netop Moltke Moe. Hans natur var uten sterke lidenskaper, men av en jevn og velgjørende varme. Likeoverfor motstridende meninger forholdt han sig rolig avveiende og søkte altid at se det berettigede i de motsatte standpunkter og finde deres høiere enhet. Denne kultiverte retskaffenhet var forenet med en karakterens fornemhet som virket opløftende i en strid hvor saa mange onde lidenskaper er sluppet løs. Hans lyse skikkelse er forsvundet fra kamppladsen, – maatte hans forstaaelsesfulde aand fremdeles hvile over kampen!»

(Fra Hjalmar Falk: «Moltke Moe. Et mindeord av Bymaalslagets formand.» Maal og minne, 1914, s. 3)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.02.2005 | Oppdatert:14.01.2021