Språkrådets datatermgruppe

Språkrådets datatermgruppe diskuterer og kommer med forslag til dataord og datatermer på norsk.

Datatermgruppa har medlemmer fra en rekke ulike datafaglige miljøer, blant annet dataselskaper, medier, oversetterbyråer, offentlig forvaltning og universitets- og høyskolesektoren. Gruppas oppgave er å diskutere og komme med forslag til norske datatermer og forklaring av begrepene. Datatermene som diskuteres, er i hovedsak grunnleggende og nyere brukernære dataord som er kommet inn i norsk, og som ennå ikke har fått en etablert betegnelse.

Resultatene fra diskusjonene legges inn i en datatermliste.

Datatermgruppa er delt inn i to undergrupper: samordningsgruppa og referansegruppa. Samordningsgruppa får tilsendt termene først og diskuterer dem seg imellom. Språkrådet oppsummerer og sender resultatet av diskusjonen ut på «høring» til medlemmene i referansegruppa, som kommer med sine synspunkter. All diskusjon foregår på e-post, og det er ca. tre diskusjonsrunder i året.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter