I forhold til

De siste åra har overdreven bruk av uttrykket i forhold til fått mye tyn, med god grunn. Men ikke all bruk er overdreven bruk.

Bruken i sammenlikningsuttrykk er den opprinnelige, og den godkjenner vi når ikke enn lett kan brukes i stedet. Men det kan sjelden regnes som godt språk å bruke i forhold til istedenfor en enklere preposisjon eller som tekstbinder.

Sammenlikning

I forhold til er opprinnelig et sammenlikningsuttrykk. Her har det i prinsippet godkjentstempel. Men glem ikke den mest elegante løsningen, det lille ordet enn! Større enn er oftest bedre enn stor i forhold til.

Når enn ikke fungerer, må vi ty til sammenliknet med (5 stavelser) / jamført med (3 stavelser) – ja, til og med i forhold til: lav likningsverdi i forhold til reell verdi er noe annet enn bare lavere ... enn.

Ofte vil enn/jamført/sammenliknet passe best når uavhengige ting sammenliknes. I forhold til passer gjerne best om proporsjoner, som del i forhold til (sic!) helheten: Nesen hans er liten sammenlignet med (mindre enn) en snabel, men stor i forhold til fjeset. (Stor sammenlignet med blir her noe misvisende!) Men glem ikke enkle faste uttrykk: stor i forhold til alderen > stor for alderen.

Helt åpne spørsmål kan også kreve forhold: Hvor stor er a i forhold til b? (Er a større enn b? er mindre åpent.)

I statistisk sammenheng bør språket være så enkelt som mulig, men ikke enklere: Det er lett å forstå at et land har 0,5 eller 7,5 sauer per innbygger. Men hvis landet har flere trafikkdrepte per innbygger enn noe annet land, skurrer det. Da bør det hete: i forhold til innbyggertallet eller skrives helt om.

Endringsformuleringer kan ofte løses slik: Dette er en økning på x i forhold til i fjor > fra i fjor. Det er uendret i forhold til tidligere > Dette er som før. Og x varierer i forhold til y er ikke mer presist enn i samsvar med eller bare med.

Preposisjon

Preposisjonene setter ting i forhold til hverandre. Derfor kaller danskene dem forholdsord. I forhold til dekker så å si alle preposisjonene samtidig.

Uttrykket kan derfor være nødvendig i åpne spørsmål og andre udefinerte forhold. Da sitter de andre preposisjonene på gjerdet. Eksempler: Hvor ligger rådhuset i forhold til stasjonen? Hvor står studentene i forhold til kravene? Jernene skal være vridd i forhold til hverandre.

Men vri jernene 30 grader fra hverandre! Et svar eller en presisering kaller oftest en spesifikk preposisjon ned fra gjerdet. Melder det seg et innarbeidet uttrykk, bruker vi det. Man må altså vri hjernen og omstille seg fra kontekst til kontekst.

Av og til er det umulig å bruke en mer presis preposisjon, fordi vi ikke har tradisjon for det: A har en utdypende funksjon i forhold til b. Da må vi kanskje godta det, eller skrive helt om (a utdyper b).

De oppblåste autentiske forholdene nedenfor bør punkteres med preposisjoner. Vi retter på forholdene nedenfor med spesifikke preposisjoner:

 • norske regler er i stor grad bundet i forhold til av EØS-avtalen
 • rettigheter i forhold til etter loven
 • hva andre etater gjør i forhold til for å avklare forventninger
 • begrunnet pragmatisk i forhold til ut fra særskilte hensyn
 • det må skaffes mer informasjon i forhold til om helsemessige aspekter
 • å arbeide aktivt i forhold til med kommunene for å etablere rutiner
 • informasjon i forhold til om timeplanen
 • ordningene skal vurderes i forhold til mot reglene for statsstøtte
 • kommunene er forberedt i forhold til utbrudd av smittsomme sykdommer
 • en restriktiv holdning i forhold til til å åpne opp for petroleumsvirksomhet
Tekstbinding

I forhold til sprer seg på bekostning av gode, gamle fraser som når det gjelder, som gjelder, med tanke på ofl.

 • paneldeltakerne [var] nokså positive i forhold til den arktiske framtida

Å være positiv i forhold til noen er å være mer positiv. Å være positiv til noe er å være for det. Dette er ingen av delene, og vi må gjette. Løsningen er trolig med tanke på, eller naturlig norsk: se lyst på.

Det er ikke tette skott mellom de tre bolkene i denne artikkelen. Og én regel gjelder uansett: Vri forholdet til du finner det enkleste uttrykket!

 • studenter som viser liten evne i forhold til å mestre læreryrket > til å > dårlige læreremner
 • like oppfatninger i forhold til situasjonen > av > samme syn på
 • dette skaper utfordringer i forhold til å skaffe kompetent personell > når det gjelder å skaffe > gjør det vanskeligere å skaffe
 • EØS-avtalen gir Norge forpliktelser i forhold til å måtte avgi data til undersøkelser > når det gjelder å > Etter EØS-avtalen må Norge ...

I forhold til kan en sjelden gang forsvares også som universalpreposisjon eller tekstbinder, men det finnes oftest bedre alternativ. Mindre avvik i språkbruken må likevel godtas. Som et departement skriver: Hva som er ‘mindre avvik’ vil måtte vurderes konkret (...), hvor bl.a. hensynet til estetikk og sjenanse i forhold til nabo og gjenboere, vil være relevante vurderingstema. På den andre siden: Vi mener det er et alvorlig avvik å sammenligne sjenansen sin med naboens. Det holder lenge med huset og bilen!

 

Sist oppdatert: 18. mars 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter