Parallellspråklighet

Konferanse om parallellspråklighet i universitets- og høgskolesektoren i Norden.

Nordens språkråd arrangerte 7.–8. juni 2004 en konferanse på Voksenåsen i Oslo under tittelen "Engelsken og de nordiske språkene på høgskoler og universitet". Som en forklarende tilleggstittel ble også betegnelsen "Konferanse om parallellspråklighet" brukt.

Konferansen hadde innledere fra alle land i Norden – politikere, embetsmenn, forskere og universitetsadministratorer – som representerte de fleste av Nordens åtte gamle språk (norsk, dansk, svensk, finsk, islandsk, grønlandsk, færøysk og samisk).

Med "parallellspråklighet" var det på konferansen ment en systematisk sidestilling av to eller flere språk i akademisk sammenheng, som et generelt språkpolitisk prinsipp med lange historiske røtter i denne samfunnssektoren. Tanken er at en vil satse på både engelsk og nasjonalspråket (-språkene) og eventuelt andre språk, slik at begge (alle) brukes parallelt.

Spørsmål som ble stilt, var: Hvilke problemer finnes? Hvilken utvikling kan vi vente? Etter innlegg om erfaringer med å utvikle parallellspråklighet dels for språk i minoritetsstilling i Norden, dels mellom mellom nordiske språk i majoritetsstilling og engelsk eller andre fremmede språk, var det paneldiskusjon og deretter åpen debatt under denne overskriften: "Hva ønsker vi? Hva gjør vi? Retningslinjer for språkpolitikk på høgskoler og universitet."

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter