Hopp til hovedinnhold

Oversendelse av forsøplingssak til annen myndighet

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet. 

Ny versjon på bokmål:

Oversendelse av forsøplingssak til annen myndighet

Ny versjon på nynorsk: 

Oversending av forsøplingssak til anna myndigheit