Hopp til hovedinnhold

Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forurenset grunn

Nøkkelord:

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet. 

Ny versjon på bokmål:

Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forurenset grunn

Ny versjon på nynorsk:

Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forureina grunn