Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

(28.11.07) Språkrådet har ansvar for å føre tilsyn med statsorgan under departementsnivå når det gjeld lov om målbruk i offentleg teneste. Vi minner med dette statsorgana om at fristen for å levere rapport for 2007 er 31. januar 2008.


Vi viser til brev frå Språkrådet 24. november 2007 og minner samstundes om at Kultur- og kyrkjedepartementet i rundskriv V-14/2006 understreka at alle sentrale statsorgan innan to år skulle dokumentere minst 25 pst. nynorsk i informasjonstilfang, slik regelverket krev.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter