Språkrådet beklager uttalelser til Ny Tid om ordet «nordmann»

(15.11.06) Med utgangspunkt i uttalelser fra Språkrådet til magasinet Ny Tid 27. oktober har det de siste par ukene pågått en debatt i mediene om ordet «nordmann». Uttalelsene i e-posten fra Språkrådet har vært diskutert både i sekretariatet og i Språkrådets styre, og Språkrådet beklager de uheldige uttalelsene. E-posten, som var godkjent av direktøren, skulle ikke ha vært sendt i den formen den fikk.

Språkrådet ønsker å understreke at ordet «nordmann» med rette kan brukes på flere måter. En trenger ikke være «etnisk norsk» for å kalle seg nordmann eller for å bli kalt nordmann. Etter som det norske samfunnet de siste tiårene har blitt mer mangfoldig, avspeiler dette seg også i betydningene og bruksmåtene til ordet «nordmann». Vi viser til innlegg i blant annet Aftenposten 11. november når det gjelder hva vi ellers mener.

Sylfest Lomheim
direktør

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter