Flod

No image

I disse dager kommer vannet i strie strømmer både på lerretet og utenfor kinosalen. Filmen Bølgen om en tenkt flodbølge på Vestlandet er valgt ut som Norges Oscar-kandidat, og på Sør- og Østlandet har det i disse dager vært både flom og oversvømmelser.

Mens verbet oversvømme kommer fra tysk og er nyere i norsk, er ordet flod et arveord og het på gammelnorsk (norrønt) flóð. Flod betyr både flom og oversvømmelse, og vi finner det i ord som syndfloden og altså flodbølge. Flom kan spores tilbake til det gammelnorske flaumr, og betyr at det er ‘vannstand over det normale i vassdrag’, for eksempel at en elv går over sine bredder.

I filmen Bølgen er det et ras som forårsaker en flodbølge som setter bygda Geiranger under vann. Når noe er satt under vann, sier vi også at det er oversvømt. Og både flodbølger og flom kan forårsake oversvømmelser.

 

Publisert 3. september 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter