«Validere»

Hva betyr «validere»?

I teknisk fagspråk kan man støte på formuleringer som validere programkoden, validere den nye beregningsmodellen, validere parametere. Validere betyr ’å gjøre gyldig, bekrefte gyldigheten av’. Iblant brukes ordet dessuten med betydningen bedømme, evaluere. Ordet er ad omveier kommet til oss fra italiensk validare, som opprinnelig betyr ’gjøre sterk’. Ordet er lite eller overhodet ikke i bruk i norsk allmennspråk.

I det nye billettsystemet som nå blir innført for den kollektive persontransporten i Osloregionen, skal de reisende validere det elektroniske billettkortet sitt i en validator når reisen påbegynnes. Det er i beste fall uheldige ordvalg overfor det brede publikum. Sannsynligvis er det også misvisende å be publikum om å validere, for det er nok billettsystemet som skal validere kortet, ikke den reisende.

 

Publisert 7. november 2008

 

Oppdatering (12. mars 2012): Ruter endret ordbruken i 2010 og bruker nå «les av» i stedet for «valider». Maskinen som leser av reisekortet, kalles nå for «kortleser» i stedet for «validator». Språkrådet roser Ruter for å ha innført gode norske avløserord.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter