«Til etterretning» og «til orientering»

Mange har hørt at «ta noe til orientering» og «ta noe til etterretning» betyr to litt forskjellige ting. Stemmer det, og hva består i så fall forskjellen i?

I moderne norsk betyr etterretning

  1. opplysning, meddelelse om en begivenhet; nyhet
  2. etterretningstjeneste, etterretningsvirksomhet

I moderne norsk brukes etterretning relativt sjelden i de betydningene som er nevnt i punkt 1 over. Det gjelder særlig i entall, men også i flertall er ordet forholdsvis sjeldent. Det er neppe vanlig å si: – Jeg fikk en etterretning i går om nye funn i Pompeii eller – Jeg fikk etterretninger i går om nye funn i Pompeii. Det vanlige er å bruke melding eller meldinger, opplysning eller opplysninger.

Men som førsteledd i sammensetninger er etterretning ikke sjeldent, f.eks. etterretningstjeneste.

Etterretning brukes en god del i uttrykket ta til etterretning, som ofte blir misforstått, nettopp fordi at ordet etterretning i betydning 1 over er lite brukt. Mange knytter nemlig etterretning i ta til etterretning ikke til etterretning i betydningene ’opplysning', 'melding', 'orientering', men til uttrykket rette seg etter noe. Derfor mener mange at ta til etterretning betyr 'få en melding om noe og rette seg etter det som (eventuelt) står i den'.

I Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner står det at 'ta noe til etterretning' betyr 'merke seg innholdet i en meddelelse, uten at man tar stilling til det eller foretar seg noe'. Samme sted står det at ta noe til orientering betyr 'erkjenne at man har mottatt meddelelse om noe'. Ta noe til etterretning og ta noe til orientering betyr altså det samme.

Siden mange mener at ta til etterretning betyr 'få melding om noe og rette seg etter det som står i meldingen', kan det være grunn til å unngå å bruke uttrykket. Ta til orientering kan ikke misforstås.

 

Publisert 6. november 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter