«Jernteppe» eller «hjerneteppe»?

Får vi jernteppe eller hjerneteppe på eksamen?

Det kan se ut til at en del yngre er usikre på uttrykket få jernteppe. Heter det det, eller skal det kanskje være få hjerneteppe? Betydningen er jo at en plutselig glemmer alt en vet, fordi en er nervøs, for eksempel ved eksamen, og det har for så vidt noe med hjernen å gjøre –?

Men det rette er få jernteppe og bare det. Dette er et fast uttrykk, og det er minst femti–seksti år gammelt i norsk. Få hjerneteppe er en misforståelse, om det er aldri så nærliggende eller fantasifullt. Trolig ble få jernteppe først brukt av skuespillere om det å glemme replikkene sine, men utover i 1960- og 70-årene kom det i mer generelt bruk om det å glemme noe brått.

Selve ordet er likevel eldre. Fra først av var et jernteppe en brannsikker skillevegg av jern til å senke ned mellom scenen og salen i et teater i tilfelle brann. Men alt for hundre år siden eller mer var ordet blitt overført til nye områder og kunne billedlig betegne en ugjennomtrengelig mur eller et absolutt skille. Det ble for eksempel brukt om døden, noe en ser av tittelen på forfatteren Jonas Lies roman Når jernteppet faller fra 1901, om en gruppe skipspassasjerer som tror de vil omkomme snart. 

De som vokste opp etter andre verdenskrig, knytter vel jernteppet først og fremst til det skillet mellom øst og vest i Europa som utviklet seg da Nato stod mot Warszawapakten under den kalde krigen. Mannen bak denne betegnelsen var Winston Churchill, som brukte iron curtain i en tale i USA i 1946. Det norske jernteppet i denne betydningen er en oversettelse av Churchills ord, men ordet har altså en eldre historie.

På engelsk heter for øvrig det brannsikre teppet iron curtain eller safety curtain, og hukommelsestap ved eksamen og i liknende situasjoner heter mental block eller blank, ifølge ordboka.

 

Publisert 21. april 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.04.2009 | Oppdatert:04.08.2021