Asyl

Amerikaneren Edward Snowden har søkt asyl i en rekke land, blant annet Norge. Her skriver vi litt om ordet asyl.

Vi har fått ordet fra latin asylum = fristed, tilfluktssted. Det kommer opprinnelig fra det greske substantivet asylon, som er avledet av adjektivet asylos = ukrenkelig, sikker. I det gamle Hellas var templene slike steder (asylon) der man ikke kunne rammes av straff eller hevn. I kristen tid kunne kirker og kloster fungere som asyl. Dette ble aktuelt igjen i 1990-årene, da asylsøkere som hadde fått avslag på sin søknad om opphold i Norge, begynte å søke beskyttelse i kirkerom (kirkeasyl).

Fra slutten av 1700-tallet ble ordet asyl også brukt om institusjoner som tok seg av mennesker i nød, ikke minst barn. En annen betydning av ordet asyl som i dag er foreldet, stammer fra den norske sinnssykeloven av 1848, som fastslo at asyl skulle være det tekniske uttrykket for selvstendige sykehus for psykisk syke.

 

Publisert 10. september 2008, oppdatert 4. juli 2013

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter