Du spør – vi svarer

Spørsmål: Heter det «du er flinkere enn meg» eller «du er flinkere enn jeg», «gjør som oss» eller «gjør som vi»?

Svar: Ut fra skolegrammatikken kan man hevde at sammenlikningsleddet må ha samme kasus som det leddet det blir sammenliknet med: «dere gjør som vi», «han likte henne bedre enn meg». Fullt så enkelt er det imidlertid ikke.

I bokmål regnes det som valgfritt om man vil bruke subjektsformen eller objektsformen etter enn og som i sammenlikningssetninger. Vi kan altså ha «du er flinkere enn meg» eller «du er flinkere enn jeg», «gjør som oss» eller «gjør som vi!». Årsaken til valgfriheten er at begge deler er utbredt språkbruk.

I nynorsk, derimot, er det sterkest tradisjon for subjektsformen i slike tilfeller, noe som er i samsvar med bruken i de fleste dialekter. Når man skriver nynorsk, bør man altså skrive «du er flinkare enn eg» og «gjer som vi».

En tilsvarende forskjell mellom målformene har vi i «det var jeg/meg, det» (bokmål), og «det var eg, det» (nynorsk).

***

Spørsmål: Finst det noko norsk ord for «toastmaster»?

Svar: Ja, ein kan til dømes bruke visevert, varavert, kjøkemeister eller seremonimeister.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter