Spørsmål og svar

Spørsmål: Mennesker fra Nigeria kaller vi nigerianere. Men hva kaller vi mennesker fra landet Niger i Vest-Afrika?

Svar: En som kommer fra landet Niger, heter en nigerer.

Ordet bøyes etter det vanlige mønsteret for innbyggernavn som ender på -er:

En tysk-er ~ tysker-en ~
flere tysker-e ~ alle tysker-ne

En bulgar-er ~ bulgarer-en ~
flere bulgarer-e ~ alle bulgarer-ne

En  niger-er ~ nigerer-en ~
flere nigerer-e ~ alle nigerer-ne

En nigerian-er ~ nigerianer-en ~
flere nigerianer-e ~ alle nigerianer-ne

Det som kan virke påfallende med formen en nigerer, er at bokstavsekvensen er forekommer to ganger. Men det første er er en del av landsnavnet Niger, og det andre er er det suffikset som danner innbyggernavn av landsnavn. 

Et tilsvarende fenomen opptrer i nynorsk med ordet for en innbygger i Bulgaria, som er ein bulgarar.

Bøyningen i nynorsk er slik: 

Ein tysk-ar ~ tyskar-en ~
fleire tyskar-ar ~ alle tyskar-ane

Ein bulgar-ar ~ bulgarar-en ~
fleire bulgarar-ar ~ alle bulgarar-ane 

I ubestemt flertall av ein bulgarar forekommer bokstavsekvensen ar altså hele tre ganger.

***

Spørsmål: Hva er betegnelsen på et ord som dannes av forbokstavene i ord som følger etter hverandre?

Svar: Fagordet her er akronym eller initialord.
NATO (North Atlantic Treaty Organisation) er et velkjent akronym. Også akronymet OTAN brukes som navn på denne organisasjonen. Det er dannet av det franske navnet Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Eksempler på andre kjente akronymer er radar (av Radio Detection and Ranging) og Benelux av Belgia, Nederland og Luxemburg.

***

Spørsmål: Noe som stadig går igjen i kryssordoppgaver, er synonym til adjektivene enig og enige. For enig blir løsningsordet sams, og for enige blir det samse. Jeg mener at det riktige svaret er at synonymet til enig er samd, og at det til enige er samde.  

Svar: Både sams og samd betyr ‘enig’. (Sams kan i tillegg bety ‘felles’.) Flertallsformen av samd er samde, mens sams er ubøyelig, og derfor heter det sams i flertall også.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.11.2006 | Oppdatert:11.06.2015