Språkrådets seksjoner og ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle Språkrådets ansatte.

Ledelse
Navn Stilling Telefon
Åse Wetås direktør 22 54 19 72
91 58 49 33
Jo Inge Fisketjøn stabssjef 22 54 19 76
92 45 48 34
Daniel Ims seksjonssjef 22 54 19 56
95 76 51 52
Margrethe Kvarenes seksjonssjef 22 54 19 74
94 89 47 89
Lars Ivar Nordal seksjonssjef 22 54 19 59
96 62 36 29
Nina Teigland seksjonssjef (permisjon) 22 54 19 67
41 21 97 79
Stabsseksjonen
Jo Inge Fisketjøn stabssjef 22 54 19 76
92 45 48 34
Jan Erik Bangsund seniorrådgiver
22 54 19 52
92 25 46 18
Anette Hjerde kommunikasjonssjef 22 54 19 51
41 68 30 82
Åsa Kaldhussæter arkivleder 22 54 19 70
John Erik Bøe Lindgren seniorrådgiver og nettredaktør 22 54 72 49
90 08 47 99
Erlend Lønnum seniorrådgiver og redaktør for Språknytt 22 54 19 63
46 68 27 08
Karl Henrik Steinsholt spesialrådgiver 22 54 19 71
48 22 79 58
Seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
Lars Ivar Nordal seksjonssjef 22 54 19 59
96 62 36 29
Kristine Eide seniorrådgiver 22 54 19 61
Benedicte Frostad seniorrådgiver 22 54 72 40
92 27 11 10
Kjetil Gundersen seniorrådgiver 22 54 19 58
99 64 92 38
Ann-Helén Langaker seniorrådgiver 22 54 19 75
Sonja Myhre Holten seniorrådgiver – tegnspråk 22 54 19 55
Bjørg Nesje Nybø seniorrådgiver 22 54 19 78
Marianne Aasgaard seniorrådgiver 22 54 19 65
Seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning
Margrethe Kvarenes seksjonssjef 22 54 19 74
94 89 47 89
Jan Erik Bangsund
seniorrådgiver 22 54 19 52
Sigrid Sørumgård Botheim  seniorrådgiver 22 54 19 66
91 99 12 77
Bård Eskeland seniorrådgiver 22 54 19 77
Helene Urdland Karlsen (permisjon) seniorrådgiver 22 54 19 62
Aksel Torsnes Mehlum seniorrådgiver 22 54 19 68
Torunn Reksten seniorrådgiver 22 54 19 54
93 43 29 53
Siv Hege Ringøen rådgiver  
Verena Schall seniorrådgiver – minoritetsspråk 22 54 19 73
91 84 66 43
Aud Anna Senje seniorrådgiver  22 54 19 60
Gunnhild Wiggen seniorrådgiver 22 54 72 46
Seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning
Daniel Ims seksjonssjef 22 54 19 56
95 76 51 52
Sturla Berg-Olsen seniorrådgiver  22 54 72 47
Pål Kristian Eriksen seniorrådgiver – kvenske stedsnavn og minoritetsspråk 22 54 19 53
Astrid Sann Evensen rådgiver – norske stedsnavn 91 33 64 62
Line Lysaker Heinesen rådgiver – norske stedsnavn 22 54 19 69
Andrea Myklebust Huus rådgiver  
Knut E. Karlsen seniorrådgiver 22 54 19 64
Ingvil Nordland seniorrådgiver – norske stedsnavn (75 % permisjon) 22 54 72 41
Ålov Runde seniorrådgiver  
Dagfinn Rødningen seniorrådgiver 22 54 72 48
Kjell Erik Steinbru rådgiver – norske stedsnavn (80 %) 55 58 24 11
(mandager, tirsdager, torsdager og fredager)
Ellen Hellebostad Toft seniorrådgiver 22 54 72 42

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter