Løyve og faste formular, § 6

Du kan krevje å få til dømes vitnemål, førarkort, ID-kort og andre løyve på di eiga målform frå statsorgan.

I mållova § 6 er det fastsett: «Frå statsorgan kan private rettssubjekt krevje ei viss målform i alle løyve, faste formularar og liknande som direkte gjeld dei sjølve.»

Får du slike dokument på feil målform, kan du klage til Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.02.2004 | Oppdatert:14.01.2021