Prisvinner 2017

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fikk klarspråksprisen for kommunene i 2017. Etaten har laget et felles, gjennomarbeidet og langsiktig opplegg for klarspråk som kommer alle brukerne til gode.

Denne klarspråksprisen går til en kommune eller fylkeskommune som har lagt ekstra vinn på et klart, godt og brukervennlig språk i tekster til publikum.

Årets kandidater holder et imponerende høyt nivå. Også i denne kategorien har juryen hatt et vanskelig valg og håper at de kandidatene som ikke når opp i år, vil prøve seg igjen.

Juryens begrunnelse

«Vinneren imponerer med sin grundige arbeidsmåte. Arbeidet som avdekkes, er langsiktig, solid forankret og godt faglig organisert med kvalitetssikring og brukertesting i alle ledd. Det er lagt grunnlag for en god og varig språkkultur, og juryen er imponert over at klarspråk legger premissene for strukturen og funksjonaliteten i tjenestene.

Nettsidene er gode å navigere i, og tekstene er mottakerorienterte, klare og korrekte.  Vinneren forstår hvordan man skal skape tillit og minske avstanden til brukerne og har arbeidet bevisst med tonen i kommunikasjonen med brukerne. Det har ført til færre brukerhenvendelser, og at de henvendelsene som kommer, er positive. Vinneren viser en reflektert innstilling til arbeidet og har delt erfaringene sine med andre helt fra starten. Det er spesielt positivt at vinneren også viser hva som ikke har gått så bra i klarspråksarbeidet, og hva man kan lære av det.

I sum har vinneren på en forbilledlig måte vist hvordan en stor og kompleks organisasjon kan bygge et felles, gjennomarbeidet og langsiktig opplegg for klarspråk som kommer alle brukerne til gode.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter