Begrunnelse 2017

I denne kategorien var det tre kandidater som utmerket seg, og juryen hadde et spesielt vanskelig valg. Den la til slutt avgjørende vekt på vinnerens overbevisende profesjonalitet og selvinnsikt. Juryen vil gi hederlig omtale til Sjøfartsdirektorartet og Utlendingsnemnda, som den håper å se i konkurransen neste år.

Fagområdet til årets vinner er komplisert og svært regelstyrt og kan lett oppleves som vanskelig tilgjengelig. Vinneren har innsett at en må begynne med seg selv om en skal få utrettet noe, og benyttet anledningen da det kom et nytt regelverk. Vinneren har utviklet nettsider som viser en grundig, helhetlig og systematisk tilnærming til stoffet. Juryen må likevel bemerke at vinneren må arbeide mer systematisk med språklig likestilling og tilby mer informasjon på nynorsk. Det er tegn til forbedring, men det er et stort minus at nynorsk ikke er mer synlig på nettsidene.

Nettsidene er lett tilgjengelige og brukervennlige, og de har enkle, gode og illustrerte veiledninger. Vinneren viser forståelse for brukergruppene og innsikt i deres behov, og nettsidene er lette å finne fram i for alle. Spesielt imponert ble juryen over den måten vinneren har involvert de yngste i målgruppen på.

Klarspråksprisen for staten går til Utdanningsdirektoratet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter