No image

Statens klarspråkspris

Prisen går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen ble opprettet i 2009 og deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

No image

Temapris

Hvert år retter vi søkelyset mot språket i en bestemt sjanger eller teksttype. Tidligere har vi hedret statsorganer for klart språk i standardbrev og i tekster om rettigheter og plikter.

No image

Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til en kommune eller fylkeskommune som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen ble delt ut første gang i 2016.

No image

Årets trekkhund

Med utmerkelsen «Årets trekkhund» hedrer vi ildsjelene i klarspråksarbeidet. En «trekkhund» utmerker seg ved å motivere andre eller være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og bidrar dermed til gode resultater.