Årets ord

Hvert år kåres årets ord. Det kan være nyord eller ord av nyere dato som har preget året, og som vi ønsker å framheve.

Språkrådet og Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøgskole, står bak kåringa. Slik ønsker vi å vise at norsk er et rikt språk som er i stand til å lage nye, gode ord. Det viser at språket vårt tilpasser seg en virkelighet i stadig forandring.

Ordene i kåringa har vært aktuelle i det gjeldende året, og de har gode språklige kvaliteter. Mange av dem er også kreative. Ordene i nyordskåringa innebærer ingen normering eller annen offisiell godkjenning fra Språkrådet, og det er ikke sikkert at de kommer i ordbøkene. Det avhenger av om de slår rot i språket.

Her finner du en oversikt over tidligere kåringer.

Fra 2011 og tidligere ble kåringa gjennomført av Språkrådet alene.

ÅrOrdArtikkel

2016

kvardagsintegrering / hverdagsintegrering Kåring av årets ord i 2016

2015

det grøne skiftet / det grønne skiftet Kåring av årets ord i 2015

2014

framandkrigar / fremmedkriger Kåring av årets ord i 2014

2013

sakte-tv

Kåring av årets ord i 2013

2012

å nave (naving)

Kåring av årets ord i 2012
Du kan også lese mer om årets ord i 2012 i en artikkel i Språknytt 1/2013.

2011

rosetog

Kåring av årets ord i 2011

2010

oskefast/askefast

Kåring av årets ord i 2010

2009

svineinfluensa

Kåring av årets ord i 2009

2008

finanskrise

Kåring av årets ord i 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter