Språkprisen

Kvart år deler Språkrådet ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Prisen blir delt ut annakvart år for bokmål og nynorsk. I år står nynorsk for tur.

Prisen blir gjeven for einskildverk eller produksjonar frå dei siste fem åra og kan gå til personar eller grupper (institusjonar, bedrifter, organisasjonar). Kandidatar til prisane kan koma frå næringsliv, forsking, undervisning (læremiddel), forvaltning, presse, teknologi, kulturliv (f.eks. bloggar) osv.

Prisen er på 100 000 kr og vil bli utdelt på Litteraturhuset i Oslo 15. november 2017.

Kandidatar

Send framlegg til kandidatar før 23. juni til john.erik.lindgren@sprakradet.no.


Prisen for 2016 blei delt ut på Språkdagen 16. november 2015 i Oslo Konserthus.

Ivo de Figueiredo |  Foto: Audun Braastad / NTBscanpix Ivo de Figueiredo fekk Språkprisen 2016.


Prisvinnarar


Sist oppdatert 2. november 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter