Søk i ordbøkene

Universitet I Oslo

• Les meir om ordbøkene

Språkspørsmål?

• Bla i alle svar

Nyheiter

Inngang Språkrådet

Ope dagskurs i nynorsk torsdag 26. mai 2016

(4.2.16) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går vi gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

Forelesning ved NTNU

Det flerspråklige dilemmaet

(3.2.16) Engelsk fortrenger norsk som undervisnings- og forskningsspråk i stadig større grad. Men et norsktalende samfunn og arbeidsliv trenger et norsk fagspråk. Det ansvaret må ikke universiteter og høgskoler løpe fra. 

Ordsky

Årets fyord

(2.2.16) Språkrådet kårer hvert år Årets nyord. Denne gangen griper vi saken an fra en litt annen kant og kårer Årets fyord. Dette er ord vi mener brukes feil eller for mye. Det har gått inflasjon i dem. Kåringen er uvitenskapelig, subjektiv og uhøytidelig. Men saklig.

Nye kommunenavn

(28.1.16) Ved utforming av nye kommunenavn har navngivingsprosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva den nye kommunen skal hete. Deretter må det avgjøres hvordan navnet skal skrives.

Tastatur

Vil du hjelpe oss og Microsoft med stavekontrollen?

(22.1.16) Språkrådet arbeider for bedre norsk i IKT-verktøy og -tjenester. Stavekontroll for bokmål og nynorsk er ikke noen enkel sak, og vi vil gjerne bidra til at den blir bedre.

Språkrådet inviterer til seminar om bruk av engelsk og norsk i akademia

(20.1.16) Hvordan kan vi sikre gode vilkår for norsk fagspråk i en tid der internasjonalisering preger høyere utdanning? Språkrådet vil i samarbeid med Norges handelshøyskole finne praktiske løsninger på denne utfordringen. Vi har samlet de fremste forskerne på feltet og inviterer til seminar om parallell bruk av engelsk og norsk i akademia. 

Språk i Norden 2015

(18.1.16) Språk i Norden 2015 har kommet. Tema for nummeret er den nordiske språkdeklarasjonen og oppfølgingen av den.

Førdeordførar Olve Grotle og kommunalsjef Trond Ueland saman med kulturminister Linda Hofstad Helleland

Årets nynorskkommune 2015: Førde

(14.1.16) - Språk er eit viktig identitetsmerke. Det at vi har to målformer i Noreg, gir oss alle høve til å uttrykke oss på det språket som er nærast for oss, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland då ho torsdag 14. januar delte ut prisen Årets nynorskkommune 2015 til Førde kommune.

Treng du språkhjelp?

Leter du etter fagord?

Dame som leter i bibliotek Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Spørsmål om mållova?

Klarspråk.no

Klarspråk-logo Vil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Mor

Kurs og arrangementer

Her finner du en oversikt over kurs Språkrådet tilbyr, og ulike arrangementer som Språkrådet eller andre aktører står for.