Søk i ordbøkene

Universitet I Oslo

Språkspørsmål?

NB! Tjenesten er under utvikling. Finner du ikke svar, prøv språkhjelpsidene våre.

Nyheiter

Ny utgave av Termposten

(24.6.15) I sommerens utgave kan du blant annet lese om Nordtermdagene på Island, dvergplanet, terminologiprosjekt i kjønnsforskning og arbeidet med en ny nordisk termbase.

Høyring om godkjenningsordninga for skuleordlister og skuleordbøker

(15.6.15) Språkrådet har ansvaret for å godkjenne norskspråklege ordbøker og ordlister til skulebruk og sender no eit forslag til revidert godkjenningsordning ut på høyring.

Nysgjerrigpers språkpris til Rolland skole

(10.6.15) Klasse 1A ved Rolland skole i Bergen får Nysgjerrigpers språkpris for prosjektet «Hvorfor må vi lære å lese på skolen?». Prisen deles ut på skolen 10. juni.

Juristmållaget deler ut Målpris til Graver-nemnda. Frå venstre: Kyrre Grimstad, Hans Petter Graver, Bård Eskeland og Dag Bjørke Bremer, leiar i Juristmållaget.

Pris for nynorskversjon av Grunnlova

(3.6.15) Graver-nemnda, som står bak den offisielle nynorskversjonen av Grunnlova, fekk i dag utdelt målprisen frå Juristmållaget for arbeidet sitt.

Tilskuddsordning for stedsnavn

(2.6.15) I statsbudsjettet for 2015 er det satt av en million kroner til ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Kulturdepartementet har gitt Språkrådet i oppdrag å forvalte denne ordninga.

Ledig stilling i Språkrådet

(29.5.15) Språkrådet har ei ledig stilling i 80 % som sekretær i kvensk stadnamnteneste og rådgjevar i kvensk. Hovudoppgåva er å skaffa fram grunnlagsmateriale for dei tilrådingane som namnekonsulenten skal gje for kvenske stadnamn.

Treng du språkhjelp?

Leter du etter fagord?

Dame som leter i bibliotek Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser.

Spørsmål om mållova?

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Sommer

Kurs og arrangementer

Her finner du en oversikt over kurs Språkrådet tilbyr, og ulike arrangementer som Språkrådet eller andre aktører står for.