Søk i ordbøkene

Universitet I Oslo

Språkspørsmål?

Nyheiter

Thorhild Widvey

Norsk fagspråk høgt prioritert

(29.9.15) Av fire millionar Kulturdepartementet no løyver til språktiltak, går 1,3 millionar til prosjekt som skal utvikle fagomgrep på norsk. – Det er rett og slett viktig for å halde ein opplyst samtale på norsk, seier kulturminister Thorhild Widvey i ei pressemelding.

Ledig stilling i Språkrådet

(28.9.15) Språkrådet lyser ut en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning.

Landsomfattende undersøkelse om flerspråklighet i skolen

(23.9.15) I hvilken grad utnyttes elevenes språkkompetanse som en ressurs i opplæringen? Hvilke holdninger har elever og lærere til det å bruke andre språk enn norsk i løpet av skoledagen? Dette er noen av spørsmålene undersøkelsen «Rom for språk?» prøver å finne svar på.

Opne dagskurs i nynorsk 12. og 14. oktober

(21.9.15) Språkrådet tilbyr i haust to opne dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar kvar kursdag. På kurset går me gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

Arne Torp er pensjonert professor i nordisk språkvitskap frå Universitetet i Oslo.

Språknytt intervjuar Arne Torp

(21.9.15) «Det er ei stor glede å leve i det norske språksamfunnet», seier språkvitar Arne Torp i siste nummer av Språknytt. I kjend stil fortel han engasjert om språkforsking, formidling, dialektar og mykje meir.

Barn i klasserom

Språkdagen 2015 – Språkleg mangfald i framtidas skole 

(11.9.15) Språkdagen nærmar seg, og i år står språkopplæring i skolen på timeplanen. Kva for kompetanse treng elevar i norsk og i andre språk for å greie seg i samfunnet i framtida? Kva krev samfunnet at elevane kan? Bør norsk språkpolitikk få konsekvensar for praktisk utdanningspolitikk?

Treng du språkhjelp?

Leter du etter fagord?

Dame som leter i bibliotek Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser.

Spørsmål om mållova?

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Alltid

Kurs og arrangementer

Her finner du en oversikt over kurs Språkrådet tilbyr, og ulike arrangementer som Språkrådet eller andre aktører står for.