Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

La barna beholde språket

(26.2.15) Når et barn må flytte fra foreldrene, må ikke barnevernets skjønn få avgjøre om barnet får beholde sin språklige identitet. Språkfaglige vurderinger og barns språklige rettigheter må gå foran.

 • Klarspråksprisen 2014 til Statens innkrevingssentral

  (25.2.15) Statens innkrevingssentral (SI) vinner Klarspråksprisen 2014 for sitt langsiktige og grundige klarspråksarbeid gjennom flere år, der de også har involvert brukerne sine på en forbilledlig måte. I alt tre klarspråkspriser ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et seminar i Oslo i dag.

 • Ikkje stryk norsk frå timeplanen

  (24.2.15) Elevar ved internasjonale privatskular i Noreg kan miste tilgangen til norskopplæring. Det vil bryte med norsk språkpolitikk.

 • Lett på tåkesløret

  (16.2.15) Statleg tåketale kan vere komisk, men er mest tragisk. For språk skal opne dører for folk, ikkje stenge dei.

 • Kjære NRK, vi er ferdig med Raymon nå

  (6.2.15) Det er pinlig når en mektig aktør som NRK velger å sparke nedover i landets språklige hierarki. NRK burde utfordre, i stedet for å terpe på, stereotypiene av mennesker fra visse dialektområder.

 • Språkets lange linjer

  (6.2.15) Målet er at det norske språket og språkmangfoldet i landet får høyere status. «Språkets lange linjer» må føre i nettopp den retninga.

 • Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris

  (27.1.15) Kva skjer når strategidokument og visjonar grip om seg også i offentleg sektor? Utfordrar det klarspråksarbeidet? Og kven vinn Klarspråksprisen for 2014? Velkommen til frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris den 25. februar!

 • Bruk Nynorskordboka og Bokmålsordboka på nett til eksamen

  (3.2.15) Ei ny og enkel ordning gjer det mogleg å bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka til eksamen og heildagsprøver i skulen.

 • – Grip sjansen, hev kompetansen!

  (29.1.15) For å hjelpe statsorgana til å oppfylle krava til fordeling av bokmål og nynorsk byr Språkrådet no på ti gratis nynorskkurs. – Alle som skriv til eit statsorgan, skal få svar i si eiga målform, og staten skal sjølv skrive på både nynorsk og bokmål. Statsorgana må sikre seg den rette kompetansen for å oppfylle dette, seier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.

 • Nordterm 2015: fagspråk i samfunnet

  (28.1.15) Nordterm 2015 blir arrangert i Reykjavik 9.‒12. juni. Fristen for å melde på foredrag til konferansen er fredag 15. februar. Påmeldingsfristen for arrangementet er 15. april.

 • Gratis nynorskkurs til statsorgan i 2015

  (26.1.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2015. Søknadsfristen er 1. mars 2015.

Til alle nyheter
Utviklet av Gazette