Søk i ordbøkene

Universitet I Oslo

• Les meir om ordbøkene

Språkspørsmål?

• Bla i alle svar

Nyheiter

Språksamlingene til Bergen

(25.11.15) Fra 2016 overtar Universitetet i Bergen den omfattende dokumentasjonen av norsk språk — de såkalte ordboksamlingene. Det har Kunnskapsdepartementet nylig bestemt.

Ottar Grepstad gir prisen til Einar Økland

Tale ved utdelinga av Språkprisen 2015

(19.11.15) God sakprosa er klokt tenkt og godt skriven, og den som ikkje meistrar språket, kjem før eller seinare til kort. Det sa Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet, då Einar Økland fekk Språkprisen 2015.

Einar Økland får Språkprisen 2015

Språkprisen 2015 til Einar Økland

(18.11.15) Forfattaren Einar Økland får i dag Språkprisen 2015. Kvart år deler Språkrådet ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Årets prisvinnar har ei sjeldan breidde og får prisen for dei to siste bøkene Norske malebøker og artikkelsamlinga Fotgjengar med fotnotar

Flerspråklighet neglisjeres i skolen

(18.11.15) Det viser Språkrådets nye landsdekkende undersøkelse blant elever og lærere i grunnskolen. Elevenes flerspråklighet utnyttes bare til en viss grad i timene. Dette til tross for at flerspråklighet fremheves som en ressurs i utdanningspolitiske styringsdokumenter.

Barn i klasserom

Er norsk et språk for fremtiden?

(18.11.15) Innholdet i skolen skal endres. Det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget tar til orde for en rekke endringer i dagens skolefag, ikke minst i norskfaget. Språkrådet er opptatt av hvilke konsekvenser disse endringene kan få for norsk språk i fremtiden.

Kven får Språkprisen 2015?

(12.11.15) Alfred Fidjestøl, Kristin Fridtun, Erna Osland, Morten Søberg, Øyvind Vågnes og Einar Økland er nominerte til Språkprisen 2015, som blir delt ut 18. november. I år går prisen til ein nynorskforfattar.

Ny utgave av «Terminologen»

(7.10.14) Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012. Nå foreligger utgave nr. 4, med tittelen Fra idé til handling i språkpolitikken. Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høyskolene?.

Terminologikurs i Oslo 7. desember (fulltegnet)

(4.11.15) Språkrådet tilbyr et heldags grunnleggende kurs i terminologi(arbeid). Kurset er gratis, og det er plass til 20 personer.

Treng du språkhjelp?

Leter du etter fagord?

Dame som leter i bibliotek Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Spørsmål om mållova?

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Bukse

Kurs og arrangementer

Her finner du en oversikt over kurs Språkrådet tilbyr, og ulike arrangementer som Språkrådet eller andre aktører står for.