Søk i ordbøkene

Universitet I Oslo

• Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

Kvensk uke i Oslo

(26.4.16) 26. april er det 11 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge. Det markeres med fire kvenske arrangement i lokalene til Språkrådet og Nasjonalbiblioteket: innspillskonferanse, språkting, bokbad og språkkafe.

To mødre og barn

Nyord om familie og barn er uvanlig kreative

(26.4.16) Vi lager nyord hele tiden i språket, det overrasker ingen. Man sier jo at språket må være i takt med tiden. Det som kanskje overrasker, er at nyord om familie og barn er uvanlig kreative.

Skrivende hånd

– Mastergradsstipendet var ein døropnar

(14.4.16) Språkrådet skal i 2016 dele ut inntil fem stipend til studentar som skriv om utvalde språkpolitiske emne. Trude Bukve fekk stipend i 2010 og meiner det har vore svært viktig for den vidare akademiske karrieren.

Har du kandidater til Språkprisen 2016?

(11.4.16) Kjenner du til leseverdige tekster eller skrifter som flere burde få høre om? I så fall kan du foreslå dem for Språkrådet, som hver høst deler ut en pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. I år gis prisen til sakprosa på bokmål.

Søk om å bli «Årets nynorskkommune 2016»

(31.3.16) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune i 2016. Kommunar og fylkeskommunar med nynorsk som målform blir oppmoda om å søkje. Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som har nynorsk som målform.

Engelsk i norske bedrifter går ut over tryggleiken

(7.3.16) 4 av 10 tillitsvalde i industrien og byggje- og anleggsbransjen meiner bruken av engelsk går ut over effektivitet og helse, miljø og tryggleik. Det kjem fram i ei ny undersøking som TNS Gallup har gjennomført på vegner av Språkrådet.

Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

(3.3.16) Lotteri- og stiftelsestilsynet har arbeidet med klarspråk siden 2011 og har store ambisjoner: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

Skrifta på veggen: «Madaya #opphev blokkaden Al-Ghuta Al-Sharqiyya», Kafr Batna, Damaskus, Syria, 8.1.2016

Språknytt: Når ord blir våpen

(1.3.16) I utanriksdekninga er somme ord skapte for å hisse til krig, skriv NRK-journalist Sigrun Slapgard i det nyaste Språknytt.

Treng du språkhjelp?

Leter du etter fagord?

Dame som leter i bibliotek Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Spørsmål om mållova?

Klarspråk.no

Klarspråk-logo Vil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Mamma

Kurs og arrangementer

Her finner du en oversikt over kurs Språkrådet tilbyr, og ulike arrangementer som Språkrådet eller andre aktører står for.