Søk i ordbøkene

Universitet I Oslo

Språkspørsmål?

NB! Tjenesten er under utvikling. Finner du ikke svar, prøv språkhjelpsidene våre.

Nyheiter

Kvinne med nikab

Nikab og kviss: nye stavemåtar

(28.8.15) Styret i Språkrådet har vedteke normert skrivemåte for orda nikab og kviss. Nikab skal skrivast med k, medan kviss kjem inn som jamstilt skrivemåte i tillegg til quiz.

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(27.8.15) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. I 2015 skal det deles ut fire stipend. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

Åse Wetås

Åse Wetås blir ny direktør i Språkrådet

(3.7.15) Åse Wetås er i dag tilsatt i stillingen som direktør i Språkrådet. Wetås vil etterfølge Roy Kristiansen, som har fungert i stillingen siden januar i påvente av ny direktør.

Fire millionar kroner til språktiltak

(3.7.15) Kulturdepartementet lyser ut fire millionar kroner i prosjektmidlar til oppfølging av språkmeldinga.  Språket er vårt viktigaste kulturuttrykk og identitetsmerke, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Ny utgave av Termposten

(24.6.15) I sommerens utgave kan du blant annet lese om Nordtermdagene på Island, dvergplanet, terminologiprosjekt i kjønnsforskning og arbeidet med en ny nordisk termbase.

Høyring om godkjenningsordninga for skuleordlister og skuleordbøker

(15.6.15) Språkrådet har ansvaret for å godkjenne norskspråklege ordbøker og ordlister til skulebruk og sender no eit forslag til revidert godkjenningsordning ut på høyring.

Treng du språkhjelp?

Leter du etter fagord?

Dame som leter i bibliotek Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser.

Spørsmål om mållova?

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Se (flere ser på meg)

Kurs og arrangementer

Her finner du en oversikt over kurs Språkrådet tilbyr, og ulike arrangementer som Språkrådet eller andre aktører står for.