Stedsnavntjenesten

Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten.

Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåten av stedsnavn, men kan også gi råd om navnsetting og svare på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk generelt.

Avdelinger/organisering

Stedsnavntjenesten for norske navn er delt inn i fire områder: Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Østlandet med Agderfylkene. For hvert område er det oppnevnt to navnekyndige konsulenter, én for bokmål og én for nynorsk. Konsulentene har fast ansatte sekretærer med navnefaglig utdanning som forbereder navnesaker, svarer på henvendelser m.m. Sekretærene har kontor i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. I tillegg fins det en stedsnavntjeneste for kvenske navn i Nord-Norge med kontor ved Universitetet i Tromsø, og en tjeneste for nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske stedsnavn.

Den norske og den kvenske stedsnavntjenesten er en del av Språkrådet, mens den samiske navnetjenesten er en del av Sametingets språkavdeling.

 

Sist oppdatert: 14. februar 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter