Postjournal (OEP)

Språkrådet offentleggjer lister over inn- og utgåande post. Postlistene blir publiserte i ei felles postjournalteneste, OEP (Offentleg elektronisk postjournal).

Tenesta gjer det mogleg for alle å søkje etter brev og dokument og til å tinge kopiar.

Språkrådet behandlar kvar tinging som eit innsynskrav, og svaret kjem direkte frå oss.

Ver merksam på at det kan ta nokre dagar før journalar er tilgjengelege i OEP.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter