Fagråd

Språkrådet har tre fagråd, som skal sikre Språkrådet breiast mogleg samfunnskontakt. Medlemmene er språkkunnige og språkengasjerte personar frå heile samfunnet.

Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgre utdanning

 • Marita Kristiansen, førsteamanuensis ved Noregs handelshøgskole, leiar (2015–2018)
 • Marianne Aasgaard, rådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær (2015–2018)
 • Jan Erik Fåne, direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge (2015–2018)
 • Håvard Hjulstad, prosjektleiar i Standard Norge (2017–2020)
 • Bente Ailin Svendsen, nestleder ved MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og professor i norsk som andrespråk og nordisk språkvitenskap (2015–2018)
 • Mette Henriksen Aas, seksjonsleiar i Fagforbundet (2015–2018)
 • Knut Kvale, seniorforsker, Telenor Research (2017–2020)

Fagrådet for skule og offentleg forvaltning

 • Randi Solheim, førsteamanuensis, fakultet for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim
 • Ellen Hov Aanæs, seksjonssjef, kommunikasjonsstaben, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Gunn Karin Aase, rådgjevar i Barneombodet
 • Thom Jambak, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet, Oslo
 • Torunn Reksten, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær
 • Marta Kari Schawlann, seniorrådgjevar i Direktoratet for forvaltning og IKT, Leikanger
 • Øystein Vangsnes, professor ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Fagrådet for normering og språkobservasjon

 • Leiv Inge Aa, førsteamanuensis ved Institutt for lærarutdanning, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, leiar (2015–2018)
 • Gisle Andersen, professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Noregs handelshøgskole (2017–2020)
 • Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær (2017–2020)
 • Ragnhild Bjørge, språksjef i NRK (2016–2019)
 • Stian Hårstad, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2015–2018)
 • Marit Julien, professor ved Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet (2015–2018)
 • Margunn Rauset, stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen (2017–2020)

 

 

Sist oppdatert 23. oktober 2017

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter