Klarspråk – hvordan?

Språkrådet har et særlig ansvar for å drive klarspråksarbeid i staten. I praksis vil det si at vi hjelper statsansatte med å skrive bedre og klarere på bokmål og nynorsk og mer i tråd med kravene i målloven.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi holder kurs

Vi holder klarspråkskurs for statsansatte. Les mer om våre kurs.

I 2018 prioriterer vi statsorganer som har søkt om og fått tildelt kurs/skriveverksted, men ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Skriv til stat@sprakradet.no.

Vi svarer på språkspørsmål

Enhver kan stille språkspørsmål til Språkrådet. Skriv til sporsmal@sprakradet.no. Før du tar kontakt, ber vi deg undersøke om svaret på spørsmålet finnes i noen av disse kildene:

Vi lager verktøy og publikasjoner som kan være til hjelp i språkarbeidet

Vi kan vurdere viktige tekster

Hvis vi har kapasitet, kan vi gjennomgå eller vurdere tekster fra statsorganer. Vi prioriterer særskilt viktige tekster, dvs. slike som er sentrale i statsforvaltningen og som er beregnet på et større publikum.

Vi kan gi råd om språket i dokumentmaler

Hvis vi har kapasitet, kan vi gi råd til statsorganer som vil revidere malene sine (brev o.l.). 

Vi gir råd om navnevalg og skrivemåte

Vi gir råd om hvordan navn på statsorganer skal utformes og skrives. Se rundskriv fra Kulturdepartementet:

Vi formidler kontakt med språkkonsulenter

Når statsorganene ber om tjenester som vi ikke har kapasitet til å yte (f.eks. språkvask av tekster på bokmål og nynorsk og oversettelse fra bokmål til nynorsk), kan vi sende en liste med navn på private språkkonsulenter. Disse konsulentene har bestått Språkrådets kompetanseprøve. Vi presiserer at Språkrådet ikke kan eller vil pålegge statsorganer å bruke bare språkkonsulenter som har bestått kompetanseprøven vår. Det finnes mange flinke språkkonsulenter som ikke har tatt disse prøvene, og statsorganene står fritt til å benytte de konsulentene de selv ønsker.

Vi kan gi råd om språkforbedringsprosjekter

Språkrådet samarbeider med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om klarspråk i det offentlige. Sammen med Difi veileder vi statsorganer i hvordan de kan gjennomføre språkforbedringsprosjekter. Før du går i gang med et språkforbedringsprosjekt, bør du se hva du kan finne av hjelp og inspirasjon på vårt felles nettsted www.klarspråk.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter