Rettskrivningsvedtak etter 2012

Før:Endring:Nå:Vedtatt:Mer info:
kl. 9, kl. 0900, kl. 09.00 firesifrete klokkeslett skal også kunne skrives med kolon kl. 9, kl. 0900, kl. 09.00, kl. 09:00 2014

nettsak,
svarbasen,
styreprotokoll

17.05.2017, 17.5.2017 åpning for å skrive datoer år-måned-dag, men bare i teknisk bruk 17.05.2017, 17.5.2017; i teknisk bruk også 2017-05-17 2014 nettsak,
språkhjelp,
styreprotokoll
totusenogfjorten årstall på 2000-tallet kan også skrives på formen tjue- totusenogfjorten eller tjuefjorten 2014 nettsak,
språkhjelp,
styreprotokoll
en/ein design valgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for design en/ein design eller et/eit design 2014 nettsak,
svarbasen,
styreprotokoll
unormert norsk skrivemåte nikab 2015 nettsak,
styreprotokoll
quiz valgfri fornorsket skrivemåte kviss eller quiz 2015 nettsak,
styreprotokoll
Internett valgfri stor eller liten forbokstav Internett eller internett 2015 nettsak,
styreprotokoll
unormert norsk skrivemåte podkast eller poddkast 2015 nettsak,
styreprotokoll
en/ein kompliment valgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for kompliment en/ein kompliment eller et/eit kompliment 2015 nettsak,
styreprotokoll
unormert norsk skrivemåte saharawi, saharawisk 2016 styreprotokoll
rakefisk, rakesild valgfrihet mellom forleddene rak- og rake- rakfisk eller rakefisk, raksild eller rakesild 2016 styreprotokoll

Vedtak som bare gjelder nynorsk:

Før:Endring:Nå:Vedtatt:Mer info:
tyngd, sidd valgfrihet mellom former med og uten -e tyngd eller tyngde, sidd eller sidde 2015 nettsak,
styreprotokoll
anglikan eller anglikanar osv. langform som eneform i personbetegnelser av religiøs eller historisk art anglikanar osv. 2016 styreprotokoll
massai endring i skrivemåte masai 2016 styreprotokoll
smalehovud skrivemåten smalahove tillates om matretten smalahove eller smalehovud (om matretten) 2016 styreprotokoll

Vedtak som bare gjelder bokmål:

Før:Endring:Nå:Vedtatt:Mer info:
  justering i bøyningen av en del verb på -s   2015 detaljer,
språkhjelp,
styreprotokoll
dølehest, dølefe, døleku valgfrihet mellom forleddene døle- og døla- dølahest eller dølehest, dølafe eller dølefe, dølaku eller døleku 2016 styreprotokoll

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter