Transkripsjon av kyrillisk og nygresk

Språkrådet legg her fram retningslinjer for transkripsjon av kyrillisk og nygresk.

Etter oppløysinga av statane Sovjetunionen og Jugoslavia har transkripsjon av kyrillisk utanom russisk og serbisk i høg grad vorte eit aktuelt tema. Med dei reglane som no er utarbeidde for transkripsjon av bulgarsk, kviterussisk, makedonsk og ukrainsk, gjev Språkrådet ei samla oversikt over regelverket for transkripsjon av dei slaviske språka som bruker det kyrilliske alfabetet.

Med reglane for nygresk er også eit offentleg tilrådd transkripsjonssystem for dette språket på plass.

Kyrillisk

Nygresk

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter