Nynorskkurs

Språkrådet tilbyr nynorskkurs for grupper av statsansatte. For å få slike kurs må statsorganene selv gjøre en viss innsats. I tillegg holder vi åpne kurs for statsansatte med individuell påmelding.

Språkrådet tilbyr et generelt nynorskkurs på én eller to dager. På kurset går vi gjennom de viktigste delene av formverket og stilidealene i nynorsken. I tillegg kommer individuelt forarbeid og etterarbeid med oppfølging fra Språkrådet (etter avtale). Kursdeltakerne skal på forhånd sende inn tekster på nynorsk som de selv har skrevet, og som de får individuell tilbakemelding på.

To åpne kurs vinteren 2017/2018

Vi lyser ut to åpne nynorskkurs for statsansatte, henholdsvis torsdag 30.11.2017 og tirsdag 30.1.2018, begge dager kl. 8.30–15.30. Det er plass til 25 deltakere på hvert kurs. Som en del av kursopplegget skal deltakerne sende inn egne tekster før og etter kursdagen. De får individuell tilbakemelding på begge tekstene. Kursene holdes i Språkrådets lokaler i Oslo og er gratis, men deltakerne/arbeidsgiverne må dekke utgifter til ev. reise og overnatting.

Send påmelding til stat@sprakradet.no med følgende opplysninger:

  • navn og stilling
  • arbeidssted/statsorgan
  • ønsket kursdato (30.11. eller 30.1.)

Hvem kan få kurs?

For at kursene våre skal være så relevante og matnyttige som mulig, skreddersyr vi en del av dem etter oppdragsgiverens tekster. Tiden det tar, er vel anvendt. Vi legger vekt på at de som bestiller kurs fra oss, produserer tekster som skal ut til et større publikum. Det må være minst 10 deltakere på nynorskkursene.

Dette nynorskkurset er et tilbud til statsorganer. Dersom Språkrådet holder åpne nynorskkurs med individuell påmelding, vil det bli annonsert på nettsidene.

Ta kontakt med oss i god tid før kurset skal holdes.

Hva koster det?

Språkrådets kurs er gratis for statsorganene, men oppdragsgiveren må dekke eventuelle utgifter til reise og opphold for inntil to kursholdere.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter