Språkdagen

No image

Språkdagen 2018 blir arrangert 15. mars frå 10.00 til 15.30 i Oslo Konserthus, Lille sal.

På Språkdagen vil vi ta for oss tre område vi meiner vil vere språkpolitisk viktige framover. Dei tre områda er språk i digitale verktøy, det fleirspråklege samfunnet og språk i skjeringspunktet mellom akademia og næringsliv.

Konferansier er Hilde Sandvik.

Påmeldingsfristen er ute.


Program

   
09.30–10.00 Registrering og kaffi
10.00–11.30 Velkommen v/kulturminister Trine Skei Grande
  Tema 1: Språk i ein ny digital kvardag
Kva må skje for at vi skal kunne bruke vårt eige språk i digitale løysingar?
  Kalde fakta: språk og digitalisering
Shahzad Rana, Språkrådets framtidsutval
  Kjem kjøleskapet til å snakke dialekt om fem år?
Om korleis språkteknologien kan påverke norsk
Erik Bolstad, Store norske leksikon
  Panelsamtale
Korleis får vi norsk språk i teknologiske løysingar?
Deltakarar: Åse Wetås (Språkrådet), Hege Høsøien (Nasjonalbiblioteket), Paul Chaffey (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), Lars Christian Gjøsæther (Åskollen skole)
11.30–12.30 Lunsj
12.30–13.50 Tema 2: Engelsk frå studiet – norsk i jobben?
Om engelskdominansen i høgare utdanning og behova i arbeidslivet
  Kalde fakta: fagspråk i akademia og i arbeids- og næringslivet
Terje Lohndal, Språkrådets framtidsutval
  Norsk fagspråk – hvem trenger det?
Presentasjon av resultatene fra en undersøkelse om bruken av norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv
Vera Schwach, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
  Hva er egentlig internasjonalisering?
Mari Elken, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
  Panelsamtale
Utdanning på engelsk – arbeidsliv på norsk?
Deltakarar: forskings- og høgare utdannings-minister Iselin Nybø, Are Turmo (NHO), Ann-Mari Haram (Karrieresenteret ved Noregs handelshøgskole), Sunniva Whittaker (Universitetet i Agder)
13.50–14.10 Pause
14.10–15.25 Tema 3 – Når jobben krev norsk
Om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar
  Kalde fakta: arbeidsinnvandring og dei ulike krava og pliktene til å lære seg norsk
Unn Røyneland, Språkrådets framtidsutval
  Språk og kommunikasjon på byggeplassen
Kamilla Kraft, Københavns Universitet
  Panelsamtale
Får arbeidsinnvandrarar frå EØS-land den norskopplæringa som trengst?
Deltakarar: Mathilde Fasting (Civita), Helge Jagmann (sykehjemsetaten, Oslo), Irene Ebbesen (Caritas), Anders Fremming Anderssen (Kompetanse Norge), Jonas Bals (LO)
 15.25–15.30 Avslutning

Arrangementet blir teiknspråktolka og sendt direkte på nett-tv.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter