Klarspråk – hva og hvorfor?

Hva menes egentlig med begrepet «klarspråk»? Og hvorfor er det viktig å drive klarspråksarbeid?

[Teksten på nynorsk]

Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

  • finner det de trenger
  • forstår det de finner
  • kan bruke det de finner til å gjøre det de skal

Hvorfor klarspråk?

Stat og kommune gir informasjon om rettigheter og plikter. Derfor er det viktig at forvaltningsspråket er klart.

Det er ikke alltid mulig å uttrykke seg krystallklart. Myndighetene må ofte håndtere komplekse saker, og det kan være mange grunner til at de må ta forbehold og bruke omtrentlige uttrykksmåter. Men i de aller fleste tilfeller har myndighetene alt å vinne på å uttrykke seg klart og begripelig. Klarspråk hjelper budskapet fram.

Ikke forenkling for enhver pris

Å uttrykke seg klart betyr ikke å forenkle språket for enhver pris. Forenkling skal ikke føre til fattig og unyansert språk. Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan være fri for fagspråk. Det viktige er at teksten er tilpasset mottakeren.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter