Lær av andre

Treng du hjelp og inspirasjon til å kome i gang med språkarbeidet? Her finn du artiklar om kva andre har gjort for å betre språket i tekstane sine.

 • No image

  Klarere informasjon om årsavgift ga mer fornøyde brukere og færre purringer

  Et systematisk klarspråksarbeid i tolletaten førte til at antall purringer på årsavgiftskrav gikk ned. Våre målinger viser at flere brukere enn før forstår brevene, og at de får den informasjonen de trenger om årsavgiften. Hele 92 prosent forstår informasjonen med én gang. I tillegg er flere ansatte enn tidligere fornøyde med måten vi i tolletaten skriver på. I løpet av klarspråksprosjektet endret vi 39 fakturatekster, ett informasjonsskriv, 40 standard e-poster og 13 nettekster.

 • No image

  Tid, penger og ergrelser spart på klart språk

  Klarere brev fra Statens vegvesen sparer mottakerne for mye tid og ergrelser. Det viser undersøkelser Vegvesenet gjorde etter klarspråksgjennomgang av tre standardbrev om kjøretøy. Også Vegvesenet selv opplevde positive effekter. Det nye purrebrevet «Har du glemt EU-kontrollen?» medførte hele 40 prosent færre henvendelser om EU-kontroll.

 • No image

  Bedre service og kommuneøkonomi med klarspråk

  Et resultat av klarspråksarbeidet i Skedsmo kommune var at ventetiden på omsorgsboliger ble mer enn halvert Arbeidet førte til at kommunen forbedret den skriftlige informasjonen, fjernet unødvendige brev og skjemaer, endret vilkår og fikk strammet opp og effektivisert arbeidsprosessen.

 • No image

  Færre klager og henvendelser med klarspråklig pendlerveiviser

  Mange hadde problemer med å forstå skattereglene for pendling. En nettbasert pendlerveiviser i klart språk hjalp brukerne med å forstå hvilke rettigheter og plikter de hadde, og reduserte antall klager med 40 prosent. Antallet som ikke fikk innvilget fradraget for pendling, gikk også ned med 40 prosent.

 • No image

  Bedre Nav-brev etter skreddersydd opplæring

  Navs interne klarspråksopplæring gjorde fire av fem saksbehandlere mer positive til å skrive klart og tydelig. Like mange synes Navs brevstandard er nyttig, og at brevene blir bedre med standarden. To av tre sier at de skriver bedre etter opplæringen

 • No image

  Klarspråk – en naturlig del av driften

  For Lånekassen har klarspråk blitt en naturlig del av driften og avgjørende for å ivareta over en million kunder. Stadig flere kunder er mer fornøyde: I 2015 oppnådde Lånekassen 80 av 100 poeng i Difis innbyggerundersøkelse på spørsmålet «Hvor lett eller vanskelig er det å forstå innholdet i brev/e-post fra Lånekassen?».

 • No image

  Forstått på første forsøk

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har oppnådd klare effektar av sitt klarspråksarbeid. Målingar i 2015 viser mellom anna at ca. 80 prosent av brukarane synest tilsynet har eit klart og tydeleg språk i sin skriftlege kommunikasjon, og at klarspråkskulturen internt er vesentleg styrkt.

 • No image

  Færre henvendelser og mer fornøyde innbyggere i Fredrikstad og Sarpsborg

  Vesentlig mer fornøyde mottakere og færre henvendelser til kommunene for å få hjelp til å forstå språket. Det er resultatene av kommunene Fredrikstad og Sarpsborgs arbeid for å få klarere språk i tekstene fra oppvekstseksjonene.

 • No image

  Fra fire vanskelige lover til én klar

  I forslaget til ny forsvarslov har Forsvarsdepartementet slått sammen fire lover til én, redusert 132 paragrafer til 69, avbyråkratisert språket og gjort jusspråket mer folkelig. Undersøkelser viser at klarspråksarbeidet ikke fører til dårligere presisjon eller korrekthet i lovteksten.

 • No image

  Høringsnotat i klarspråk sparte både mottakere og avsender for tid

  Da BLD brukte språkverksteder som metode for å forbedre språket i et høringsnotat, fikk departementet tydeligere tilbakemeldinger fra leserne. En undersøkelse blant leserne av høringsnotatet viste at de opplevde tonen som mer åpen og inkluderende enn før. Den viste også at klart språk ikke gjorde høringsnotatet mindre juridisk presist.

Forrige Neste

Nyheter

Lær meir nynorsk i 2017!

(13.1.17) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går deltakarane gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

Frokostseminar 27. februar: Utdeling av klarspråksprisene 2016

(12.1.17) Hvem vinner klarspråksprisene for 2016? I år deles det ut hele fire priser: Klarspråksprisen for staten, Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, temapris og «Årets trekkhund». Kom og finn ut hvem de heldige vinnerne er!

Nordisk konferanse: «Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening»

(11.1.17) Nå kan du melde deg på den nordiske klarspråkskonferansen i København i mai. Til konferansen kommer praktikere og forskere fra hele Norden for å snakke om det offentliges kommunikasjon i digitale kanaler.

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(03.01.17) Vi starter det nye året med å reklamere for NTNUs kompetansegivende deltidskurs for deg som vil bli bedre til å skrive i jobben din. Påmeldingsfristen er 5. januar.

Skal du skrive ei lov eller forskrift på nynorsk?

(22.12.2016) No har Språkrådet publisert ei artikkelsamling om nynorsk lov- og rettsspråk. Utgangspunktet for artiklane er innlegg på eit seminar som vart halde i oktober 2014. Seminaret var eit ledd i arbeidet for godt og klart lovspråk.

No image

Mer verktøy til kassa

Er det noe dere savner og trenger i språkarbeidet? Nå har dere mulighet til å påvirke innholdet i verktøykassa på klarspråk.no.

Juridisk språk

Løvebakken

 • Skriveråd og hjelpemiddel
 • Gode arbeidsmetodar
 • Om lovarbeid i Noreg og andre land
 • Artiklar og undersøkingar

Skriveråd

SkriverSpråket i tekster fra staten skal være korrekt og klart, og statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskriving og målbruk.

Klarspråksprosjekt trinn for trinn

HoppesteinerDet finnes ingen fasit for hvordan man arbeider med språkforbedring på en arbeidsplass. Noen ganger passer det å satse stort og bredt, andre ganger å begynne i det små.

No image

Klarspråksprisene

Klarspråksprisene er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å hedre godt klarspråksarbeid og inspirere til videre innsats. For 2016 deles det ut tre priser. Både statsorganer, kommuner, fylkeskommuner og enkeltpersoner kan nomineres, og fristen er 21. oktober.