Lær av andre

Treng du hjelp og inspirasjon til å kome i gang med språkarbeidet? Her finn du artiklar om kva andre har gjort for å betre språket i tekstane sine.

 • Norsk pasientskadeerstatning

  Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har ikke hatt et eget klarspråkprosjekt med støtte fra Difi, men har jobbet med ett og ett språktiltak selv. Ledelsen i organisasjonen har god forståelse for at klarspråkarbeid er viktig, og har valgt å sette av budsjettmidler og interne ressurser til arbeidet.

 • Utlendingsdirektoratet

  «Klarspråk? Klart vi kan!» er slagordet for Utlendingsdirektoratets (UDI) store språksatsing. Les om arbeidet og last ned klarspråksproduktene deres her.

 • Trondheim kommune

  Språkprofilen til Trondheim kommune inneholder både skriveråd for klart språk og skriveregler for korrekt språk. Den skal være et hjelpemiddel til alle ansatte i kommunen. Her kan du laste ned språkprofilen.

 • Nærings- og fiskeridepartementet: nynorskarbeid

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) arbeider systematisk for å oppfylle kravet om minst 25 prosent nynorsk i den utoverretta verksemda si. Les meir om arbeidet her.

 • Statens innkrevingssentral: brevarbeid

  Statens innkrevingssentral (SI) startet i 2011 et omfattende brevforbedringsarbeid. Arbeidet har gitt resultater, både i form av mer fornøyde brukere, pris for beste standardbrev 2013 og Klarspråkspriden for 2014. Her finner du breveksempler og gode råd for språkarbeidet.

 • Stavanger kommune: brevarbeid

  Er du på jakt etter gode kommunale brev? Her kan du sjå kva Stavanger kommune har gjort med elleve brev, og korleis dei har arbeidd med klarspråk.

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

  HELFO har retningslinjer for brev, vedtak, e-post, nettekster, rapporter, rundskriv og stillingsannonser i sin generelle språkprofil. Her kan du laste den ned og lese om HELFOs klarspråksarbeid.

Forrige Neste

Nyheter

Bygger ned klagemuren

(10.11.2015) Plan- og bygningsetaten i Oslo fikk tidligere tre til fem klager daglig på språket i brevene sine. Nå er haugen av klager redusert til nesten null.

Frokostseminar: Språk og kommunikasjon i digitale tjenester

(9.11.2015) Hva skal til for at en digital tjeneste blir enkel å forstå og lett å bruke for innbyggerne? Hvordan bør språket være, og hvordan kan språket og oppbyggingen av tjenesten skape en god brukeropplevelse? Kom på frokostseminar og få eksempler på brukerrettet språk og beste praksis for språk og kommunikasjon i selvbetjeningsløsninger på nett.

Klarspråkskurs for kommunane

(21.10.15) Skal din kommune eller fylkeskommune i gang med klarspråksarbeid? Nå arrangerer KS grunnkurs i klart språk for dykk.

Klarspråksprisen 2015

(6.10.2015) Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2015! I tillegg til hovedprisen deler vi ut en temapris til en klar og god forskrift, og vi vil hedre «årets trekkhund», altså en person som har gjort en særskilt innsats i klarspråksarbeidet.

Klarspråksprosjekt i kommunane

(28.9.2015) Sidan 2009 har statlege verksemder arbeidd med å betre språket i tekstane sine. No kjem kommunane etter. Eit nytt femårig program skal hjelpe kommunane med å skrive klart og forståeleg. 

Kalenderen

Alle arrangement, presentasjonar og opptak

Juridisk språk

 • LøvebakkenSkriveråd og hjelpemiddel
 • Gode arbeidsmetodar
 • Om lovarbeid i Noreg og andre land
 • Artiklar og undersøkingar

Skriveråd

SkriverSpråket i tekster fra staten skal være korrekt og klart, og statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskriving og målbruk.

Klarspråksprosjekt trinn for trinn

HoppesteinerDet finnes ingen fasit for hvordan man arbeider med språkforbedring på en arbeidsplass. Noen ganger passer det å satse stort og bredt, andre ganger å begynne i det små.

Statens klarspråkspris

KlarspråksprisenStatens klarspråkspris er ein motivasjon for statsorgan til å drive klarspråksarbeid. Veit du om ein kandidat?