Lær av andre

Treng du hjelp og inspirasjon til å kome i gang med språkarbeidet? Her finn du artiklar om kva andre har gjort for å betre språket i tekstane sine.

 • Elbil

  Klarere informasjon om årsavgift ga mer fornøyde brukere og færre purringer

  Et systematisk klarspråksarbeid i tolletaten førte til at antall purringer på årsavgiftskrav gikk ned. Våre målinger viser at flere brukere enn før forstår brevene, og at de får den informasjonen de trenger om årsavgiften. Hele 92 prosent forstår informasjonen med én gang. I tillegg er flere ansatte enn tidligere fornøyde med måten vi i tolletaten skriver på. I løpet av klarspråksprosjektet endret vi 39 fakturatekster, ett informasjonsskriv, 40 standard e-poster og 13 nettekster.

 • Tid, penger og ergrelser spart på klart språk

  Klarere brev fra Statens vegvesen sparer mottakerne for mye tid og ergrelser. Det viser undersøkelser Vegvesenet gjorde etter klarspråksgjennomgang av tre standardbrev om kjøretøy. Også Vegvesenet selv opplevde positive effekter. Det nye purrebrevet «Har du glemt EU-kontrollen?» medførte hele 40 prosent færre henvendelser om EU-kontroll.

 • Bedre service og kommuneøkonomi med klarspråk

  Et resultat av klarspråksarbeidet i Skedsmo kommune var at ventetiden på omsorgsboliger ble mer enn halvert Arbeidet førte til at kommunen forbedret den skriftlige informasjonen, fjernet unødvendige brev og skjemaer, endret vilkår og fikk strammet opp og effektivisert arbeidsprosessen.

 • Penger

  Færre klager og henvendelser med klarspråklig pendlerveiviser

  Mange hadde problemer med å forstå skattereglene for pendling. En nettbasert pendlerveiviser i klart språk hjalp brukerne med å forstå hvilke rettigheter og plikter de hadde, og reduserte antall klager med 40 prosent. Antallet som ikke fikk innvilget fradraget for pendling, gikk også ned med 40 prosent.

 • Bedre Nav-brev etter skreddersydd opplæring

  Navs interne klarspråksopplæring gjorde fire av fem saksbehandlere mer positive til å skrive klart og tydelig. Like mange synes Navs brevstandard er nyttig, og at brevene blir bedre med standarden. To av tre sier at de skriver bedre etter opplæringen

 • Eksamen sidemål Bryne vgs

  Klarspråk – en naturlig del av driften

  For Lånekassen har klarspråk blitt en naturlig del av driften og avgjørende for å ivareta over en million kunder. Stadig flere kunder er mer fornøyde: I 2015 oppnådde Lånekassen 80 av 100 poeng i Difis innbyggerundersøkelse på spørsmålet «Hvor lett eller vanskelig er det å forstå innholdet i brev/e-post fra Lånekassen?».

 • Forstått på første forsøk

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har oppnådd klare effektar av sitt klarspråksarbeid. Målingar i 2015 viser mellom anna at ca. 80 prosent av brukarane synest tilsynet har eit klart og tydeleg språk i sin skriftlege kommunikasjon, og at klarspråkskulturen internt er vesentleg styrkt.

 • Nye Facebook-ikon

  Færre henvendelser og mer fornøyde innbyggere i Fredrikstad og Sarpsborg

  Vesentlig mer fornøyde mottakere og færre henvendelser til kommunene for å få hjelp til å forstå språket. Det er resultatene av kommunene Fredrikstad og Sarpsborgs arbeid for å få klarere språk i tekstene fra oppvekstseksjonene.

 • Fra fire vanskelige lover til én klar

  I forslaget til ny forsvarslov har Forsvarsdepartementet slått sammen fire lover til én, redusert 132 paragrafer til 69, avbyråkratisert språket og gjort jusspråket mer folkelig. Undersøkelser viser at klarspråksarbeidet ikke fører til dårligere presisjon eller korrekthet i lovteksten.

 • Høringsnotat i klarspråk sparte både mottakere og avsender for tid

  Da BLD brukte språkverksteder som metode for å forbedre språket i et høringsnotat, fikk departementet tydeligere tilbakemeldinger fra leserne. En undersøkelse blant leserne av høringsnotatet viste at de opplevde tonen som mer åpen og inkluderende enn før. Den viste også at klart språk ikke gjorde høringsnotatet mindre juridisk presist.

Forrige Neste

Nyheter

Søk om støtte til tekstrevisjon og måling av effektene av klarspråksarbeid

(23.6.16) Difi har opprettet to støtteordninger for arbeidet med klart språk i staten. Alle statlige virksomheter kan søke, og fristen er 19. august 2016.

Klarspråkskurs for kommunene

(22.6.2016) Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes-)kommune kan jobbe med klarspråk? Meld deg på kurs i klarspråk høsten 2016. 

Ein million kroner til klart språk i kommunesektoren

(17.6.2016) KS har nå delt ut totalt ein million kroner til klarspråksarbeid i 48 kommunar og fylkeskommunar, gjennom ei støtteordning i programmet «Klart språk i kommunesektoren».

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

(2.6.16) Hvem skriver vi egentlig for i det offentlige? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune nå et gratis kurstilbud, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Opptak frå frukostseminaret 11. mai

(23.5.2016) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om effektar av klarspråk? No kan du sjå opptaka og presentasjonane på nettet.

Juridisk språk

Løvebakken

 • Skriveråd og hjelpemiddel
 • Gode arbeidsmetodar
 • Om lovarbeid i Noreg og andre land
 • Artiklar og undersøkingar

Skriveråd

SkriverSpråket i tekster fra staten skal være korrekt og klart, og statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskriving og målbruk.

Klarspråksprosjekt trinn for trinn

HoppesteinerDet finnes ingen fasit for hvordan man arbeider med språkforbedring på en arbeidsplass. Noen ganger passer det å satse stort og bredt, andre ganger å begynne i det små.

Statens klarspråkspris

KlarspråksprisenStatens klarspråkspris er ein motivasjon for statsorgan til å drive klarspråksarbeid.