Lær av andre

Treng du hjelp og inspirasjon til å kome i gang med språkarbeidet? Her finn du artiklar om kva andre har gjort for å betre språket i tekstane sine.

 • Norsk pasientskadeerstatning

  Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har ikke hatt et eget klarspråkprosjekt med støtte fra Difi, men har jobbet med ett og ett språktiltak selv. Ledelsen i organisasjonen har god forståelse for at klarspråkarbeid er viktig, og har valgt å sette av budsjettmidler og interne ressurser til arbeidet.

 • Utlendingsdirektoratet

  «Klarspråk? Klart vi kan!» er slagordet for Utlendingsdirektoratets (UDI) store språksatsing. Les om arbeidet og last ned klarspråksproduktene deres her.

 • Trondheim kommune

  Språkprofilen til Trondheim kommune inneholder både skriveråd for klart språk og skriveregler for korrekt språk. Den skal være et hjelpemiddel til alle ansatte i kommunen. Her kan du laste ned språkprofilen.

 • Nærings- og fiskeridepartementet: nynorskarbeid

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) arbeider systematisk for å oppfylle kravet om minst 25 prosent nynorsk i den utoverretta verksemda si. Les meir om arbeidet her.

 • Statens innkrevingssentral: brevarbeid

  Statens innkrevingssentral (SI) startet i 2011 et omfattende brevforbedringsarbeid. Arbeidet har gitt resultater, både i form av mer fornøyde brukere, pris for beste standardbrev 2013 og Klarspråkspriden for 2014. Her finner du breveksempler og gode råd for språkarbeidet.

 • Stavanger kommune: brevarbeid

  Er du på jakt etter gode kommunale brev? Her kan du sjå kva Stavanger kommune har gjort med elleve brev, og korleis dei har arbeidd med klarspråk.

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

  HELFO har retningslinjer for brev, vedtak, e-post, nettekster, rapporter, rundskriv og stillingsannonser i sin generelle språkprofil. Her kan du laste den ned og lese om HELFOs klarspråksarbeid.

Forrige Neste

Nyheter

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(19.1.16) Det florerer ikke av skrivekurs fra det offentlige for det offentlige. Nå tilbyr NTNU et kompetansegivende deltidskurs for deg som vil bli bedre til å skrive i jobben din.

Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris 2015

(28.1.16) Kven vinn Klarspråksprisen for 2015? Svar får du på frukostseminaret 3. mars. Du kan melde deg på nå. 

Strategisk språkføring for det grønne skiftet

(18.12.2015) Det høyt forankrede fokuset på klimarelatert kommunikasjon har nødvendiggjort implementeringen av språkrelaterte støttetiltak.

Opptak frå frukostseminaret 7. desember

(9.12.2015) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om digitale tenester? No kan du sjå opptaka frå seminaret.

Bygger ned klagemuren

(10.11.2015) Plan- og bygningsetaten i Oslo fikk tidligere tre til fem klager daglig på språket i brevene sine. Nå er haugen av klager redusert til nesten null.

Juridisk språk

 • LøvebakkenSkriveråd og hjelpemiddel
 • Gode arbeidsmetodar
 • Om lovarbeid i Noreg og andre land
 • Artiklar og undersøkingar

Skriveråd

SkriverSpråket i tekster fra staten skal være korrekt og klart, og statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskriving og målbruk.

Klarspråksprosjekt trinn for trinn

HoppesteinerDet finnes ingen fasit for hvordan man arbeider med språkforbedring på en arbeidsplass. Noen ganger passer det å satse stort og bredt, andre ganger å begynne i det små.

Statens klarspråkspris

KlarspråksprisenStatens klarspråkspris er ein motivasjon for statsorgan til å drive klarspråksarbeid. Veit du om ein kandidat?