Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Kommaregler

Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive.

Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men. Merk: alltid tegn foran men, enten komma eller punktum.

Else skjønte ingenting, men Eva lo hjertelig.

Petter skifta jobb for tredje gang på to år, og Aud fulgte opp med sin andre skilsmisse på to år.

Kommaet bør sløyfes mellom to leddsetninger (bisetninger) dersom subjunksjonen ikke gjentas:

Hvis helsa holder og økonomien er i orden, drar vi på ferie til Mexico neste år.

Men:

Hvis helsa holder, og hvis økonomien er i orden, drar vi på ferie til Mexico neste år.

Komma etter leddsetning som står først i en helsetning:

Da Else kom, hadde de andre allerede spist.

Komma etter innskutt leddsetning:

Boka som lå på bordet, var mi.

Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen:

Direktøren, som hadde vært ute på rangel, møtte ikke opp.

Komma foran og etter forklarende tillegg:

Harare, hovedstaden i Zimbabwe, het før Salisbury.

Komma foran og etter tiltaleord, svarord og utropsord:

Ole, kan du komme hit?

Kom hit med deg, din gjøk!

Ja, det forstår jeg godt.

Hei sann, den satt!

Komma mellom ledd i oppregning dersom det ikke står noen konjunksjon:

Berit, Else, Gerd og Marit

Rekkefølgen av komma og anførselstegn: Kommaet skal stå etter anførselstegnet ved ordrett sitat og gjengivelse  av utsagn når ytringssetningen kommer etter det siterte.

«Jeg kommer på fredag», sa han.

 

Test deg selv

  

Utviklet av Gazette