Adjektiv på -lig, -slig og -elig

Hvorfor har noen adjektiver s eller e foran suffikset -lig, f.eks. i barnslig og folkelig?

Advent og adventstid – uttale og samansetning

Korleis skal advent uttalast? Og heiter det advent- eller advents- i samansetningar?

Algoritme

Kan eg skrive ei algoritmeden algoritma på nynorsk? Kva kjem dette ordet av, forresten?

Altan, balkong, terrasse, veranda

Jeg lurer på hva som er forskjellen mellom altan, balkong, terrasse og veranda

Anmeldelse eller påmelding?

I norsk ridesport benyttes ordet anmeldelse på et skjema for påmelding til stevner og konkurranser. Er ikke anmeldelse noe man gjør med en forbrytelse, og påmelding noe man foretar hvis man ønsker å delta på et arrangement, for eksempel et idrettsstevne?

Avbaklig, abakle, abakli

Vet dere hvor ordet abakle eller abakli stammer ifra? Selv kjenner jeg det fra Trøndelag, brukt om noe som er bakvendt eller tungvint.

Baluba

Kva er opphavet til ordet baluba brukt om oppstyr og leven?

Barnefødt

Hva betyr egentlig ordet barnefødt?

Bikkjekaldt

Hva er historien bak ordet bikkjekaldt, og hvor kaldt er det?

Billige og dyre priser og å koste dyrt

Jeg leser stadig om «billige priser» og «å betale dyrt». Kan dette være riktige uttrykksmåter?

Blogg, blogge

Jeg har ikke skjønt helt hva ordet blogg betyr. Kan dere hjelpe meg?

Brillefin

Eg lurer på opphavet til adjektivet brillefin.

Brønnpissar

Kven var det som fyrst skreiv om «brønnpissarane»? 

Bæret og bærtur

Kvifor seier vi at vi ikkje skjønar bæret? Har det med å vera på bærtur å gjera? Og korleis vart uttrykka til?

Bånnski!

Kva er opphavet til uttrykket bånnski?

Det gikk ei kule varmt

Jeg hørte i Språkteigen at dette uttrykket skulle stamme fra Bergen, hvor det skal ha gått hardt for seg spesielt på 1500-tallet, hvis jeg husker rett. Ordtaket skulle ha sammenheng med ordet fyllekule. Jeg har trodd at uttrykket stammet fra en gammel måte å oppbevare rotfrukter på, nemlig i jordkuler. Ble disse laget på riktig måte, unngikk man varmgang i kulen. Det er da en mer jordnær forklaring?

Det offentlege rommet

Eg lurer på når uttrykket «det offentlege rom» eller «det offentlige rom» først vart teke i bruk i norsk. Eg lurer òg på opphavet, reint språkleg, og kva ein legg i det.

En skal ikke tale om strikke i hengt manns hus

Hva ligger det i ordtaket «En skal ikke tale om strikke i hengt manns hus»? Har dere forresten gode tips til bøker med kjente norske ordtak?

Eplekjekk

Kva er det eigentleg å vera eplekjekk, og kva er opphavet til ordet?

Er dysleksi et «lyte»?

Kan dysleksi (medfødt dysleksi) defineres som et lyte?

Jeg underviser på lese- og skrivekurs for voksne med dysleksi. For at noen med diagnosen dysleksi skal kunne gå til hjelpemiddelsentralen og få låne kompensatoriske hjelpemidler som datamaskin og egnede programmer, må dysleksi betraktes som et lyte (folketrygdeloven paragraf 10-5 og paragraf 10-7).

 

Feminist

Hvor gamle er ordene feminisme og feminist, og hva betyr de egentlig?

Femtekolonnist

Kva er historia bak ordet femtekolonnist?

Fnatt

Eg får snart fnatt om ingen kan forklare meg kva ordet fnatt kjem av!

For fulle mugger

Jeg forstår hvordan uttrykket for fulle mugger (‘for fullt’) brukes, men jeg forstår ikke hva slags mugger det kan være snakk om. Kan dere hjelpe?

Forfordele

Kva tyder forfordele? Er det å gje nokon for lite eller å gje nokon for mykje?

Fukk!

Er ordet fuck eigentleg norsk? Eg las nett ein artikkel i avisa der det står at «det norrøne fokka kan bety både ‘ha sex’ og ‘ødelegge’».

Førrogtjuge

Jeg prøver å finne ut hva førrogtjuge betyr. Det blir brukt i blant annet Nordre Land. Jeg har spurt mange rundt omkring i bygda, men får forskjellige svar. Både 24, 40, 44 og 60 har vært nevnt.

Få kavring

Korleis kan det å gje nokon kavring vere det same som å kjefte på dei?

Gild og ugild i juridisk tyding

Ugild i den juridiske tydinga ‘inhabil’ kjenner eg godt. Men motstykket gild i tydinga ‘habil’ står visst ikkje i Bokmålsordboka. Finst det ikkje?

Gjenboer

Hva er opphavet til ordet gjenboer, som ofte brukes i boligannonser?

Glad laks

Kvifor kallar vi ein lystig kar for ein glad laks?

Hamster

Vi sit og diskuterer om det heiter ein hamster eller eit hamster? Kan de avgjera saka? Kjem forresten hamster av å hamstra eller omvendt?

Heldiggrisen!

Hvem er denne grisen som så mange misunner?

Helt ko-ko og klin kokos

Er slanguttrykket ko-ko eller kokko, altså ‘sprø, avsindig’, egentlig det samme som kokos? Og hvorfor heter det klin kokos?

Hva betyr «vake»?

Hva betyr vake i ordet valgvake?

Hvor kommer kul og kult fra?

Er ordet kul/kult norsk? Hvor kommer det eventuelt fra, og hva betyr det opprinnelig?

Høres ut, føles ut

Kan man si at noe «høres bra ut», på samme måte som man sier at noe «ser bra ut»? Hva med «føles ut»? Og hvorfor heter det egentlig «å se ut»?

I stad / i sted – opphav og betydning

Hva er opphavet til uttrykket i stad? Er det mulig å bruke det både om noe som har skjedd, og om noe som skal skje?

Ikke for katten

Nylig fikk jeg høre «du er ikke for katten». Først visste jeg ikke om jeg skulle bli glad eller fornærmet. Hva ligger bak dette uttrykket?

Kamelsluking

Hvor kommer uttrykket å svelge kameler fra?

Katta i sekken

Hva er opprinnelsen til uttrykket katta i sekken?

Klar som et egg!?

Hvorfor snakker vi om å være klar som et egg?

Klinten

Kva er denne klinten som ein skil frå kveiten?

Kor David kjøpte ølet

Kva er opphavet til uttrykket «Eg skal visa deg kor David kjøpte ølet!»?

 

Kreti og pleti

Kven er eigentleg kreti og pleti?

Kritthuset

Kva er det å koma i kritthuset? Det høyrest som eit fint og skrøpeleg byggverk?

Krympelag, krympefest

For ei stund sidan fekk ein kamerat av meg tvillingar, og då vart det fort snakk om at vi måtte halde krympefest for han. Men kvar kjem dette ordet frå? Kven eller kva er det som skal krympast?

Kva tyder «agerrein»?

I gamle jordskiftedokumenter har jeg sett ordet agerrein, og jeg lurer på hva det kan bety.

Limpinnen

Kva er opphavet til uttrykket å gå på limpinnen, altså å la seg narra?

Maskulinist – det motsette av feminist?

Er ein maskulinist det mannlege motstykket til feminist? Kor lenge har det vore i bruk, og er det brukande i dag?

Med samme mynt

Hva er opprinnelsen til uttrykket betale med samme mynt? Og hvilken mynt er det snakk om?

Mulm og mørke, brask og bram og liknande

Kva tyder mulm, brask og bram, og kva heiter uttrykk i mulm og mørke og med brask og bram? Eg tenkjer altså på faste uttrykk som inneheld mystiske og elles ukjende ord.

Neste helg

Hva betyr egentlig neste, for eksempel neste helg eller sommer?

Nordlending

Hva er en nordlending?

Ordet «suvl» og forma «sovvel»

I boka Viddens herrer av Jacob B. Bull kom eg over ordet sovvel. Eg finn ikkje dette i ordbøkene. Kva tyder det?

Pakke snippesken

Hvorfor heter det å pakke snippesken når man tar sin hatt og går, altså drar sin vei? Burde man ikke heller pakke hatteesken?

Pavehets?

Som katolikk burde jeg kanskje følt meg krenka av sammensetninger som juksepave, sutrepave, somlepave med flere. Hva er opphavet til disse ordene? Den uspiselige magen til hummer og kreps heter også pave. Rart?

På båten

Kvifor heiter det å gi noko eller nokon på båten når ein gir det eller dei opp?

På krita – kreditt på norsk

Krit i «å handle på krita» må vel komme av latin kredit?

Påskrevet pass / påskrive pass

Kvifor er det negativt å få passet sitt påskrive? Det er jo fint å ha mange stempel i passet – om ein ikkje lir av flyskam, da.

Rive eller rake om rakeredskapen (eller -redskapet)?

Jeg lurer på om redskapen man bruker for å rake sammen løv og/eller gress heter rive eller rake? Jeg mener det heter en rive, og jeg irriterer meg over kollegene her i barnehagen som kaller det en rake og lærer barna å si det. Heter det forresten redskapen eller redskapet?

Rumpetroll

Vet dere noe om opphavet til det mildt sagt merkelige ordet rumpetroll?

Se sitt snitt

Jeg lurer på hvor uttrykket «å se sitt snitt» har sin opprinnelse? Jeg veit at det betyr å utnytte en mulighet man får, gjerne raskt, men hvor kommer det fra?

Sjalu og skinnsyk

Da jeg slo opp i Bokmålsordboka for å lete etter definisjonen av ordet sjalusi, dukket ordet skinnsyk opp. Men sjalusi er da vel snarere en slags sinnssykdom enn en hudsykdom?

Skitt og kanel

Jeg lurer på bakgrunnen for uttrykket skitt og kanel.

Skrifta på veggen

Kva kjem dette uttrykket av, og kva betyr det eigentleg?

Slaraffenland

Kva tyder slaraffen i ordet slaraffenland?

Slippe katten ut av sekken

Jeg vet at dette faste uttrykket betyr ‘å avsløre noe’ eller ‘å komme med en oppsiktsvekkende opplysning’. Men hva kommer det av?

Slå seg på brystet eller for brystet?

Heiter det å slå seg for brystet eller å slå seg på brystet?

Spanskrøyr

Kvifor heiter det spanskrøyr når treverket i denne reiskapen ikkje stammar frå Spania, men frå strok som Sør-Asia?

Splitte mine bramseil

Vi har hatt en diskusjon om det heter «splitte mine brannseil» eller «splitte mine bramseil». Kan dere avgjøre saken?

Steinkast

Eg har fleire gonger fundert på kor langt eit steinkast er. Veit de om det finst noko slags cirkamål for det?

Tida og veien

Noen sier «Nå er det bare tida og veien», andre «Nå er det bare tida av veien». Hva er riktig? Og hva ligger egentlig i dette uttrykket?

Tigerstaden

Kvifor vert Oslo kalla Tigerstaden?

Til pers

Kan dere forklare meg opprinnelsen til uttrykket å måtte til pers?

Trunkere

Kva tyder trunkert, som i «trunkert søk», som ein usikker databrukar ofte støyter på?

Tunga på vektskåla

Kvifor heiter det som avgjer ei sak, tunga på vektskåla? Det høyrest som ein ureinsleg måte å juksa med vekta på!

Tøffelhelt

Eg lurer beint fram på kvar ordet tøffelhelt kjem frå.

Tøtta

Ordet tøtte betyr i Lofoten jente i gifteferdig alder. Hva kommer dette ordet av?

Ugler i mosen

Stemmer det at uttrykket ugler i mosen (altså ‘noko mistenkeleg’) botnar i ei mistyding?

Å gå (rett) vest

Kvifor seier vi at det går rett vest når noko går gale, altså den vegen høna sparkar?

Å ha noko på tapetet

Veit de kvar uttrykket «å ha noko på tapetet» kjem frå?

Å reise kjerringa

Hvorfor heter det å reise kjerringa om ‘å ta seg opp igjen etter en dårlig prestasjon’, som det står i Bokmålsordboka?

Å skjære alle over én kam

Jeg skulle gjerne hatt en forklaring på hvordan uttrykket å skjære alle over én kam oppstod. Det er mange som skriver uttrykket om på merkelige måter, for eksempel å gre alle med én kam.

Å strø sand på noe

Sandpåstrøing er vel å godkjenne eller bestemme noe som egentlig er avgjort av noen andre på forhånd. Men hva kommer det av?