Anmeldelse eller påmelding?

I norsk ridesport benyttes ordet anmeldelse på et skjema for påmelding til stevner og konkurranser. Er ikke anmeldelse noe man gjør med en forbrytelse, og påmelding noe man foretar hvis man ønsker å delta på et arrangement, for eksempel et idrettsstevne?

Svar

Det er i dag nokså sjelden at man ser anmeldelse benyttet i samme betydning som påmelding. Men det er ikke galt, jf. betydning 3 i Bokmålsordboka:

anmeldelse
1 det å anmelde [...] el. bli anmeldt, kunngjøring gå til anmeldelse av en sak, et forhold, en person / trekke anmeldelsen tilbake
2 kritikk, omtale bokanmeldelse / skrive en anmeldelse i avisen
3 påmelding

Det heter jo også etteranmelde (= ‘melde på etter fristens utløp’) og etteranmeldt.  

Selv i dansk er ordet sjeldent, og Den Danske Ordbog nevner nettopp hesteveddeløp som et eksempel (se under 1 c). Det kan se ut som om dette er et område der det moderne norske melde på og påmelding ikke har vunnet helt fram.

Vi ser noe av det samme i å anmelde noe til politiet, som på folkemunne gjerne heter å melde noe til politiet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter