Feminist

Hvor gamle er ordene feminisme og feminist, og hva betyr de egentlig?

Svar

Feminisme kommer fra fransk, og er trolig brukt første gangen der rundt 1850, mens ordet feminist er et par tiår yngre. I en oversettelse av Alexandre Dumas bruker Camilla Collett ordet feminist allerede i 1877, og året etter bruker hun ordet feminisme, men ellers er disse ordene fint lite brukt i norsk litteratur før år 1900.

I den historske Ordbog over det danske Sprog er ordet forklart slik:

den lære ell. bevægelse, der hævder kvindens absolute ligestilling m. manden; kvindeemancipation

Det ser ut til at ordet også har vært brukt om det vi nå kaller femininitet, men det har vært mindre vanlig.

Ifølge Bokmålsordboka betyr feminisme:

1 'teori om politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene' og 2 'organisert arbeid for kvinners retter i arbeids- og samfunnsliv, særlig om en bevegelse på 1800- og 1900-tallet som arbeidet for kvinners likestilling og frigjøring'

Feminist forklares i ordboka som 'person som arbeider for kvinners likestilling og frigjøring'.

For en del år siden brukte en i norsk oftere ordene kvinnesak (første gang i den relevante betydningen hos Camilla Collett i 1872) og kvinnesakskvinne (første gang hos Arne Garborg i 1888). Et søk i en avisbase viser at ordet feminisme ble vanligere enn kvinnesak i året 1998.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter