Femtekolonnist

Kva er historia bak ordet femtekolonnist?

Svar

Utgangspunktet er femtekolonne. I Bokmålsordboka er det ordet forklart på denne måten:

(fra den spanske borgerkrigen, da general Franco i 1936 rykket fram mot Madrid med fire kolonner og hadde den femte (sympatisørene) inne i byen) gruppe som driver undergravingsarbeid i eget land til fordel for en fremmed makt

I Militær ordbok: engelsk-amerikansk-norsk fra 1955 er er fifth columnist omsett med ‘femtekolonnist, forræder’. Det same står i omvend rekkjefølgje i Engelsk-norsk militær ordbok frå 1996.

I Direktiver for befal mv. ved angrep på Norge står det:

Med femtekolonister forstås i dette direktiv nordmenn eller utlendinger som innenfor landets grenser arbeider for fremmed makt med ulovlig etterretningsvirksomhet, planlegging og gjennomføring av sabotasje, attentater eller lignende

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter