Skitt og kanel

Jeg lurer på bakgrunnen for uttrykket skitt og kanel.

Svar

Å skjelne mellom skitt og kanel betyr å skjelne mellom det verdiløse og det verdifulle.

Dette står i oppslagsboka Bevingede ord:

Verken skitt eller kanel, brukt av den da. forf. Sophus Schandorph (1836—1901) i Birgittes Skæbne 396 (1888), men er antakelig eldre.

I Ordbog over det danske Sprog står det under kanel:

2.1) som betegnelse for noget usædvanlig fint ell. værdifuldt, i (modsætnings)forb. m. Skidt, især i udtr. som enten (ell. hverken) skidt eller kanel, undertiden i videre anv., som betegnelse for udprægede, bestemte standpunkter, klare, utvetydige forhold olgn. Gadeordb.137. Schand.​BS.396. Deres (dvs.: de vankelmodiges) Naturel er hverken Skidt eller Kanel. Hørup.​II.323. man forpligtes til at raabe op om, at ens eget Parti er det fineste Kanél, men Modpartens det bare Skidt. HomoS.VD.131. Saa meget havde man da lært af at omgaaes med velbaarne Folk, at man kunde kende Forskel paa Skidt og Kanel. AKohl.​MP.II.131. Maa vi bede om Skidt eller Kanel, Frost eller Tø. Pol.12/21926.5.sp.3.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter