Fnatt

Eg får snart fnatt om ingen kan forklare meg kva ordet fnatt kjem av!

Svar

Fnatt er eit inkjekjønnsord som tyder ‘skabb’.

Frasen «det er til å fnatt av» tyder ‘det er svært irriterande’, ‘det er til å bli tullerusk av’. Grunnen er sjølvsagt at skabb klør. Skabbmidd har òg heitt klåmakk og åtar. Ein kan òg få heilt generell makk/mark eller klåe/kløe av noko i same overførte tyding.

Fnatt er brukt i dansk og svensk på liknande vis.

I litteraturen ser det ut til at det gjekk or bruk i konkret tyding fleire tiår før det vart vanleg i overført tyding i 1960-åra, så her har det truleg anten vore ein munnleg understraum, eller så har fnatt kome inn att frå dansk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter