Fnatt

Eg får snart fnatt om ingen kan forklare meg kva ordet fnatt kjem av!

Svar

Fnatt er eit inkjekjønnsord som tyder ‘skabb’.

Skabb er ein hudsjukdom som kleiar (klør). Skabbmidden, som valdar sjukdommen, har òg vorte kalla klåmakk og åtar.

Frasen «til å få fnatt av», tyder ‘svært irriterande’, ‘til å bli tullerusk av’. Ein kan òg seia at ein får makk/mark eller klåe/kløe av noko.

Fnatt er òg brukt i dansk og svensk på liknande vis.

I litteraturen (sjå nb.no) ser det ut til at det konkrete fnattet forsvann fleire tiår før frasen til å få fnatt av var vanleg i 1960-åra, så her har det truleg anten vore ein munnleg understraum, eller så har fnatt kome inn att frå dansk.

Her er ordet i Det Norske Akademis ordbok: fnatt. I Ordbog over det danske Sprog står det under fnat; legg merke til det fullstendige uttrykket få fnat på hjærnen.

Nedanfor er eit utklipp frå Norsk Ordbok (merk at det overførte uttrykket manglar der):

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:08.08.2022