Blogg, blogge

Jeg har ikke skjønt helt hva ordet blogg betyr. Kan dere hjelpe meg?

Svar

En blogg er noe midt imellom en dagbok og en hjemmeside på Internett. Det er med andre ord en slags nettjournal, eller direkte oversatt: en vevlogg.

Web + log

Ordet blogg kommer fra engelsk blog, som er dannet av weblog. Det engelske ordet er et såkalt teleskopord (i vid betydning).

Log er det samme som vårt eget logg, mens Web er World Wide Web, Verdensveven. Vi skriver det derfor med to g-er og bøyer det på vanlig måte i flertall: blogger (ikke blogs).

Til substantivet blogg er det laget et verb, å blogge, som brukes om det å skrive en blogg. En person som skriver en blogg, kalles en blogger.

Ordene er ikke så gamle i norsk, men de er allerede blitt en sentral del av ordtilfanget.

Vlogging og bløgging

Blogg er en praktisk fornorsking av blog. Et tilsvarende norsk teleskopord burde i prinsippet vært vlogg (jf. vevlogg), men det er blitt ordet for ‘videoblogg’!

Det er litt flaks at vårt eget gamle verb blogge (av blóð + ga) har vunnet fram i formen bløgge, ellers hadde det vært duket for mange blodige misforståelser.

Vi noterer til slutt at nettlogg er opptatt i en helt annen betydning i dataverdenen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter