Blogg, blogge

Jeg har ikke skjønt helt hva ordet blogg betyr. Kan dere hjelpe meg?

Svar

En blogg er noe midt imellom en dagbok og en hjemmeside på Internett. Det er med andre ord en slags nettjournal, eller direkte oversatt: en vevlogg.

Web + log

Ordet blogg kommer fra engelsk blog, som er dannet av weblog. Log er det samme som vårt eget logg, mens Web er World Wide Web, Verdensveven. Vi skriver det derfor med to g-er og bøyer det på vanlig måte i flertall: blogger (ikke blogs).

Til substantivet blogg er det laget et verb, å blogge, som brukes om det å skrive en blogg. En person som skriver en blogg, kalles en blogger.

Ordene er ikke så gamle i norsk, men de er allerede blitt en sentral del av ordtilfanget.

Vlogging og bløgging

Det engelske ordet er laget på en spesiell og kreativ måte. Den norske ekvivalenten burde kanskje vært vlogg (jf. vevlogg) men det er jo ikke ideelt med vl- i framlyd på norsk. Dessuten er vlog ordet for ‘videoblogg’! Blogg er derfor en praktisk fornorsking av blog.

Det er litt flaks at vårt eget gamle verb blogge (av blóð + ga) har vunnet fram i formen bløgge, ellers hadde det vært duket for mange blodige misforståelser.

Vi noterer til slutt at nettlogg er opptatt i en helt annen betydning i dataverdenen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter