For fulle mugger

Jeg forstår hvordan uttrykket for fulle mugger (‘for fullt’) brukes, men jeg forstår ikke hva slags mugger det kan være snakk om. Kan dere hjelpe?

Svar

Siden uttrykket står i Svenska Akademiens ordbok, men ikke i Ordbog over det danske Sprog, er det naturlig å tenke seg at det er snakk om mugger i svensk forstand:

mugg […] (enklare) litet (dryckes)kärl (vanl. utan lock), oftast cylinderformigt o. försett med handtag (öra), stundom äv. med «näbb»

Uttrykket ser ut til å ha kommet inn i norsk for om lag hundre år siden gjennom sjømannsspråk (og kanskje rallarspråk). Første forekomst i litteraturen kan være dette, fra 1930. I svensk litteratur er uttrykket minst tretti år eldre.

På svensk Wiktionary er det forklart slik:

Begreppet är en sjöterm. Segla så fort att muggarna det vill säga latrinkärlen utanpå fartyget blir fyllda av vågorna.

Vi vet ikke om det stemmer. Jon Winge har ikke uttrykket med i sin samling av sjømannsuttrykk For bare stumpene (2001). Det kan vel ikke utelukkes at vi i stedet har med breddfulle drikkekrus å gjøre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter